Menu

Patient@home - Fremtidens velfærdsteknologiske løsninger

Patient@home er et offentligt-privat projektsamarbejde mellem sundhedspersonale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner. Partnerne er gået sammen for at optimere behandlingsforløb i det danske sygehusvæsen ved at koble traditionel behandling med teknologistøttet hjemmemonitorering, pleje og rehabilitering.

Projektets løsninger vil understøtte den nødvendige udvikling i sundhedssektoren i retning af flere ambulante behandlinger og udlæggelser til eget hjem med den relevante opfølgning.

Målet er konkrete produkter
Målet ved projektets afslutning er at stå med færdige velfærdsteknologiske produkter til markedet. Teknologierne skal både minimere presset på hospitalernes ressourcer og øge patienters aktive medvirken og motivation til at tage ansvar for deres egen sundhed.

Projektets fokus på tæt samarbejde mellem sundhedspersonale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner sikrer, at produkterne opfylder brugernes konkrete behov. Samtidig betyder det, at alle resultater er baseret på den nyeste forskning, viden fra virksomheder plus hospitalers og kommuners udviklings- og forretningsplaner.

Se film om Patient@home... 


Læs mere på 
www.patient@home.dk

Deltagere 
Projektet består af en række danske og udenlandske videninstitutioner med Syddansk Universitet i spidsen, kommuner, hospitaler og innovationsmiljøer samt ca. 20 virksomheder. Desuden deltager flere internationale testmiljøer.

For virksomheder
Patient@home er åben for nye projektdeltagere. Kontakt Louise Skovborg Just for at høre mere.

For mere information kontakt
Uffe Kock Wiil
Forskningsleder og professor
Syddansk Universitet
Tlf. 6011 3565 / mail: ukwiil@mmmi.sdu.dk   

Louise Skovborg Just
Sekretariatsleder, Patient@home
Tlf. 6011 2741 / mail: just@mmmi.sdu.dk  

Midler og budget
Patient@home er bevilliget af Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation – begge under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Rådene har bevilliget 70 millioner kroner til en projektperiode fra marts 2012 til februar 2018.
Syddansk Vækstforum støtter yderligere Patient@home med 18,6 millioner kroner.
Kombineret med projektpartnernes bidrag til projektet har Patient@home et samlet budget på 190 millioner kroner.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies