Menu

Introduktion

Step 1: Regler, krav og procedurer

Tjek fondens krav og regler: 
• Sæt dig grundigt ind i fondens formål og retningslinjerne i det opslag, du søger.
• Læs vejledningen.
• Passer dit forskningsprojekt ind i fondens formål?
• Hvornår skal din ansøgning være modtaget? 
• Skal den sendes elektronisk eller i papirkopi? 
• Er der krav til skrifttype, skriftstørrelse, marginer, sideantal mv.?
• Har fonden en skabelon de foretrækker/kræver du bruger?
• Hvem kommer til at læse/evaluere din ansøgning?
• Hvilke bilag skal der vedlægges ansøgningen? 
• Hvordan skal projektet organiseres og er der krav til danske, udenlandske, offentlige eller private partnere?

Tjek SDU's procedurer:
• Hvem skal skrive dit budget under?
• Har du talt med din institutleder om ansøgningen i forhold til om projektet kan udføres indenfor instituttets praktiske og økonomiske rammer?

Gode råd:
• Start altid med at få et overblik over hvilke bilag der skal med ansøgningen. Ofte kræver bilag bidrag fra anden part fx tilsagnserklæringer og underskrifter fra interne og eksterne personer som kan tage tid at hente hjem.
• Identificer dine projektpartnere og tag kontakt til dem. Drøft med dem hvilke roller og opgaver, de vil løfte i projektet. Få en bekræftelse på, at de ønsker at medvirke i projektet. Hvis dit projekt omfatter et ophold ved en anden forskningsinstitution, virksomhed eller andet, så få en skriftlig invitation og bekræftelse herpå - gerne på officielt papir og med underskrift.

Step 2: Budget

• Overvej budgettet før du skriver projektbeskrivelsen.
• Budgettets sammensætning og niveau skal passe til projektet, som det er beskrevet i projektbeskrivelsen. Er det sandsynligt og tydeligt, at du kan imødekomme det du lover, med de ressourcer der fremgår af budgettet (søgt + medfinansieret + andre kilder)?
• Du skal retfærdiggøre/beskrive, hvorfor du har brug for de midler, som du søger - enten i projektbeskrivelsen eller i en separat budgetnote.
• Er det et krav, at du har medfinansiering?
• Find ud af om du får medfinansiering fra dit institut.
• Find ud af om der er medfinansiering fra andre kilder.
• Giver fonden bidrag til indirekte omkostninger?
• Husk at dit budget skal godkendes og underskrives af din institutleder! 
• Budgettet skal også underskrives af Forskerservice Økonomi på SDU. Forskerservice Økonomi (SDU) skal have budgettet fire arbejdsdage før deadline. Når Forskerservice Økonomi (SDU) har godkendt budgettet, er det ikke muligt at rette i det. 

Som en hovedregel vil TEK-ØkonomiService gerne have et møde med dig om budgettet. Det skal ofte være meget detaljeret, og der er samtidig et væld af regler og retningslinjer, der skal overholdes. Derfor vil vi gerne hjælpe dig.TEK-ØkonomiService vil også gerne hjælpe dig med at få budgettet underskrevet af Forskerservice Økonomi (SDU). Hvis du gerne selv vil arbejde med budgettet, kan du med fordel benytte SDU's budgetskabelon

Step 3: Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen har typisk 1) en videnskabelig del 2) en del om hvordan projektet er organiseret og en tidsplan og 3) en del om hvilke betydning den beskrevne forskning potentielt vil kunne få på omverden.

Gode råd:
• Find ud af hvem der er din læser/evaluator, og hjælp ham/hende ved at formidle konkret, kort og klart. Tænk på at vedkommende måske sidder med 100 ansøgninger, som skal læses indenfor få dage.
• Gør dig klart hvad fondens formål er.
• Sælg dit budskab, så det passer til fondens formål. "Sell - don't tell".
• Har fonden en skabelon til ansøgningen? Hvis ja - brug den!
• Hvis der er offentlige evalueringskriterier, så læs dem før du skriver. Få evt. TEK Forskerstøtte til at hjælpe dig med at finde dem.
• Husk at en ansøgning ikke er det samme som en videnskabelig artikel.

Step 4: CV og publikationsliste

• Tilpas dit CV til det konkrete projekt, du søger om midler til.
• Er der krav til CV og publikationsliste mht. længde, indhold mv.?
• Fremhæv de mest relevante publikationer for det givne projekt.
• Forsøg at planlæg hvordan du imødekommer eventuelle svagheder i dit CV - det kan være du mangler publikationer, flere erfaringer med at supervisere studerende eller andre former for lederegenskaber.
• Skriv først de mest relevante artikler for det projekt du søger om penge til.

Step 5: Populærvidenskabelig beskrivelse

De fleste ansøgninger skal indeholde et kort og lettilgængeligt resume af ansøgningen i et sprog alle kan forstå. Den populærvidenskabelige beskrivelse skal indeholde ansøgningens vigtigste aspekter:
• Problemfelt: Hvad skal undersøges og hvorfor skal det undersøges?
• Resultater: Hvad forventer du at opnå med undersøgelsen?
• Effekt: Hvad vil effekten potentielt være for den øvrige forskningsverden og for samfundet som helhed?

Gode råd:
• De fleste evaluatorer læser den populærvidenskabelige beskrivelse før projektbeskrivelsen. Det er derfor vigtigt, at du sælger dit projekt klart og tydeligt i denne tekst. 
• Undgå at blive for teknisk i lægmandsbeskrivelsen. 
• Det er en god idé at få andres øjne på teksten, og helst nogen, der ikke har den samme faglighed som dig.

Step 6: Kvalitetskontrol

Gode råd:
• Du bør diskutere din ansøgning med enten en af dine kollegaer, TEK Forskerstøtte eller andre interne støttefunktioner på dit institut, tidligere evaluator for det program du søger eller personer som har været involveret i tilblivelsen af det program du søger.
• Hvis evalueringskriterierne fremgår af vejledningen så gennemgå din ansøgning i forhold til disse kriterier.

Step 7: Efter indsendelse af din ansøgning:

Når du har sendt din ansøgning til bevillingsgiveren, så send den også til TEK-ØkonomiService, som lægger den i ansøgningsdatabaserne PANDA samt SDU Pro. Send også relaterede dokumenter som fx bevillingsskrivelse, afslagsskrivelse eller anden relevant kommunikation. 
Databaserne er fortrolige, og fakultetets forskere kan kun se deres egne ansøgninger. Fakultetet bruger databasen til at lave statistikker og til at samle "best practice" indenfor forskellige ansøgningskategorier.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies