Studieophold i udlandet

Selvarrangeret studieophold på et af SDUs partneruniversitetet

Nogle af SDUs partneruniversiteter tilbyder kurser for udvekslingsstuderende. Studiestrukturen på bacheloruddannelsen i medicin er opbygget af moduler med integrerede kurser og eksaminer, og derfor kan det være svært at komme udenlands, da du skal finde kurser, der er meritgivende på din egen uddannelse på SDU. Det er dog ikke umuligt. Hvis du forsøger at søge til udlandet ad denne vej, er der to vigtige områder du skal være opmærksom på:

1) SDU International har ansøgningsfrister til udvekslingspladserne. Du skal være ude i god tid, hvilket betyder, at du allerede 1-1½ år før du har tænkt dig at rejse ud, skal i gang med forberedelser. Du kan finde ansøgningsfrister på det hos SDU international.

2) Når du har fundet en eller flere udvekslingspladser på SDU International skal du søge dit studienævn om forhåndsgodkendelse af kurserne. Dette gøres ved at indsende et meritansøgningsskema til studienævnet, og ved at udfylde ansøgningsskema for udenlandsophold og en learning agreement. Denne procedurer sikrer, at du søger relevant stipendium ved SDU International, og at du vil kunne få merit for beståede kurser, når du kommer hjem fra udlandet. Du får merit ved at indsende eksamensbeviser fra dine beståede forløb ved hjemkomst. Din faglige vejleder kan hjælpe dig med dette.

3) Søg det sundhedsvidenskabelige fakultets ekskursionskonto, hvor der kan søges om dækning til transportudgifter. Søg i øvrigt andre legater og midler.

Selvarrangeret studieophold på andre universiteter

Som studerende på bacheloruddannelsen i medicin har du mulighed for at tilrettelægge et selvarrangeret udlandsophold. Hvis du har fundet et kursus på et universitet i udlandet, som du gerne vil følge kan det evt. lade sig gøre. Du kan søge i "Nordplus Medicin", du kan måske finde en kontakt via IMCC eller finde et sted på egen hånd. Dette kaldes et selvarrangeret udlandsophold og der er tre vigtige områder du skal være opmærksom på i denne forbindelse:

1: Du skal selv stå for al kontakt med modtageruniversitetet. Du skal selv finde ud af hvilke krav, der stilles for at du kan blive optaget og du skal selv sørge for at opfylde dem. Et eksempel kan være at modtageruniversitetet kræver, at du skal bestå en sprogtest for at blive optaget. Hvor omstændeligt det er, afhænger af modtageruniversitetet. Du kan dog altid hente råd og vejledning hos SDU International

2: Når du har fundet kurser, som du gerne vil følge, skal du søge dit studienævn om forhåndsgodkendelse af disse. Dette gøres ved at indsende et meritansøgningsskema til studienævnet og ved at udfylde ansøgningsskema for udenlandsophold og en learning agreement. Denne procedurer sikrer, at du søger relevant stipendium ved SDU International, og at du vil kunne få merit for beståede kurser, når du kommer hjem fra udlandet. Du får merit ved at indsende eksamensbeviser fra dine beståede forløb ved hjemkomst. Din faglige vejleder kan hjælpe dig med dette.

3: Når du tilrettelægger et selvarrangeret udlandsophold, vil dit modtageruniversitet muligvis opkræve undervisningsafgift (tuition fee). Denne afgift er forskellig fra sted til sted, men du kan få den helt eller delvist dækket ved at søge udlandsstipendium gennem SU kontoret. Læs om udlandsstipendium, eller tag kontakt til SDU International for at høre mere om dine muligheder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies