Præklinik i udlandet

Der er mulighed for at erstatte valgfaget på Modul B9 med et præklinisk ophold. Som udgangspunkt skal du selv stå for at finde en afdeling, der vil modtage dig i præklinisk ophold. Du er dog velkommen til at tage kontakt til SDU International og få en snak om hvilke muligheder du har for at finde et kliniksted. Yderligere kan du læse om medlemmer af det nordiske netværk "Nordplus Medicin", for at finde inspiration til hvor du kan tage hen. Hvis du søger til udlandet ad denne vej, er der tre vigtige områder du skal være opmærksom på:

1) Du skal være ude i god tid, gerne 1-1½ år før du har tænkt dig at rejse ud. Grunden til dette er at der er mange forberedelser og mange parter der skal involveres.

2) Når du har fundet en udvekslingsplads, skal du sikre dig at de formelle krav opfyldes på det pågældende tjenestested. De formelle krav til det prækliniske ophold, er et 14 dages ophold (2 arbejdsuger) på et sygehus eller i en almen praksis. Opholdet skal være sammenhængende (dvs. 2 uger i umiddelbar forlængelse af hinanden) samt foregå på den samme afdeling/i den samme almene praksis. Det er dermed ikke muligt at opdele det prækliniske ophold. Den studerende skal følges med lægerne på afdelingen og følge en yngre læges dagligdag. Der er ikke formelle færdigheder, der skal bestås, da disse opnås via færdighedstræningen og igennem uddannelsens øvrige klinikophold. Formålet med det prækliniske ophold er at opleve hverdagen på et sygehus eller i praksis. Efter opholdet skal tjenestestedet formulere et brev, hvori det fremgår, at den studerende (navn og cpr.nr.) har været på afdelingen/i praksis i 14 dage, i hvilket tidsrum og ved hvilket sygehus. Endelig skal der være en underskrift fra den ansvarlige læge på afdelingen. Bekræftelsen på opholdet skal være udfærdiget på formelt papir og/eller indeholde lægens stempel. Herefter afleveres bekræftelsen sammen med et meritansøgningsskema i studieadministrationen i WP 19, 3. sal.

3) Søg det sundhedsvidenskabelige fakultets ekskursionskonto, hvor der kan søges om dækning til transportudgifter. Søg i øvrigt andre legater og midler.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies