Menu

Modulets opbygning

A) Kursus om det danske sundhedssystem
 B) 2 ugers studietur
 C) Daglige refleksionsnoter fra studietur
 D) Citizenship Round Table
 E) Skriftlig eksamensopgave
Placering: Efterårssemester (august-oktober)
 Vægtning: 5 ECTS

 

A) Kursus om det danske sundhedssystem
Der tilbydes et 5-dages kursus på SDU, hvor der undervises i det danske sundhedsvæsen. På kurset kan der være internationale studerende, og undervisningen foregår på engelsk. Det finder sted i Odense. I 2017 i uge 31. Der kan dispenseret for kurset, bl.a. hvis det kan dokumenteres, at den studerende i perioden gennemfører et internationalt ophold indenfor modulets tema. Opnås dispensation skal den studerende gennem selvstudier tilegne sig kompetencer om det danske sundhedssystem, som skal indgå i modulets afsluttende skriftlige prøve.

B) Udlandsophold
2 ugers studietur til en af vores udenlandske destinationer som du selv vælger. På udlandsopholdet introduceres du til det pågældende lands  sundhedssystem, i form af undervisning, studiebesøg og evt. praktikarbejde. Programmet i udlandet varierer alt efter hvilken destination du vælger. I 2017 foregår studieturene ultimo august.


C) Daglige refleksionsnoter fra studieturen

Under studieturen udarbejdes refleksionsnoter, som med fordel kan tage udgangspunkt i selvvalgt specifikt tiltag og tema.
 

D) Citizenship Round Table
Du deltager i Citizenship Round Table , hvor du mødes med studerende på tværs af sundhedsfaglige uddannelser, som også har deltaget i Global Health. Her præsenterer og diskuterer I jeres komparative analyse af selvvalgt emne ved seminar om Global Health. Seminaret finder sted i Odense.

E) Skriftlig eksamensopgave
En skriftlig individuel opgave (evt. gruppeopgave) med intern bedømmelse, bestået / ikke bestået. Herudover indleves portfolio bestående af refleksionsnoter fra studieturen og fra seminaret om Global Health.

 

Se tidslinje for modulet i Global Health her

*Din faglige vejleder kan hjælpe dig med at undersøge, den bedst mulige placering af modulet jf. din studieordning.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies