Menu

Modulets opbygning

 A) 2 ugers udlandsophold
 B) Daglige refleksionsnoter fra studietur
 C) Global Health Seminar
 D) Skriftlig eksamensopgave
Placering: Efterårssemester (august-oktober)
 Vægtning: 5 ECTS
 Længde: 2 uger (udlandsophold, påkrævet)

 

A) Udlandsophold

2 ugers udlandsophold til en af vores udenlandske destinationer, som du selv vælger. På udlandsopholdet introduceres du til det pågældende lands  sundhedssystem i form af undervisning, studiebesøg og evt. praktikarbejde. Programmet i udlandet varierer alt efter hvilken destination du vælger. I 2018 foregår studieturene i sidste halvdel af august.

B) Daglige refleksionsnoter fra udlandsopholdet
Under udlandsopholdet udarbejdes refleksionsnoter, som med fordel kan tage udgangspunkt i selvvalgt, specifikt emne og tema.

C) Global Health seminar

Du deltager i Global Health seminaret, hvor du mødes med studerende på tværs af sundhedsfaglige uddannelser, som også har deltaget i Global Health. Her præsenterer og diskuterer I jeres komparative analyser af selvvalgt emne. Seminaret finder sted i Odense, og afvikles i 2018 den 11. oktober.

D) Skriftlig eksamensopgave

En skriftlig opgave (individuel eller gruppeopgave) med intern bedømmelse, bestået/ikke bestået. Herudover indleveres portfolio bestående af de daglige refleksionsnoter fra studieturen.

Du får færdigheder og kompetencer til at:

  • Foretage en komparativ analyse af et selvvalgt specifikt emne relateret til det danske sundhedssystem, analyseret gennem en sammenligning med et tilsvarende internationalt emne.
  • Reflektere og diskutere med danske og internationale studerende om styrker, svagheder og udfordringer ved hhv. det danske sundhedssystem og sundhedssystem i udlandet.
  • Diskutere muligheden for at tiltag i et internationalt sundhedssystem kan inspirere til udvikling af eller løsning på tilsvarende udfordringer i det danske sundhedssystem.
  • Muligheder og udfordringer i hhv. det danske sundhedssystem og sundhedssystemet i et andet land. 
  • Forskellige sundhedsfaglige kandidatuddannelser og deres perspektiv på sundhedssystemers muligheder og udfordringer, da du deltager i modulet på tværs af flere kandidatuddannelser.

Længde: 2 uger (påkrævet). Det er et krav, at udlandsopholdets længde har en varighed på minimum 14 dage.

 

Se tidslinje for modulet i Global Health 2018 her

 

*Din faglige vejleder kan hjælpe dig med at undersøge den bedst mulige placering af modulet jf. din studieordning.

 

Global Health Studieguide

Hent Global Health Studieguiden her

Global Health Studyguide

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies