Menu

Ghana

På udlandsopholde til Ghana, vil du lære om de sundhedsproblematikker som Ghana står overfor i dag. 

I Ghana er der tradition for traditionelle urter som medicin. En tradition, som stadig spiller en stor rolle og vi skal derfor besøge en moderne klinik, der fortsat bruger disse i deres arbejde.

Vi vil også besøge kvindegrupper, opleve befolkningens sundhedsvilkår ude på landet, bo ved lokale værtsfamilier, møde en traditionel medicinmand og diskutere moderne og traditionelle sundhedsmetoder. I Accra vil vi have fokus på sundhed i slumkvarterene i byen og hvilke initiativer, der bliver gjort fra organisationers og myndigheders side. 

 

Workshops og gæsteundervisning

Undervisningen foregår både som workshops, gæsteundervisning og på ekskursioner. Vi møder sundhedsfaglige grupper og personer dér hvor de er, og anskuer sundhed og helbredelse i et bredt perspektiv, hvor det sociale miljø spiller en afgørende rolle. Derfor er store dele af undervisningen tilrettelagt som ekskursioner frem for ”klasseundervisning”.

 

Du får indblik i nedestående punkter; læs hele programmet for Ghana her 

 Uge 1

  • Introduktion til Ghana - kultur, sundhed og magtrelationer
  • Ophold i Accra m. tur til slumkvarteret i Accra og besøg på videnscenter for plantemedicin
  • Rejse til Tamale i det nordlige Ghana
  • Undervisning om sundhedssystemet i Ghana, fattigdom og sundhed, tropiske sygdomme og moderne livsstilssygdomme i Ghana
  • Fokus på kvinders reproduktive sundhed
  • Observation og interaktion med sundhedspersonale på en lokal offentlig sundhedsklinik

Uge 2

  • To dages ekskursion til Yendi med besøg hos traditionelle helbredere (plantemedicin, traditionel kiropraktik og spirituelle healere), og overnatning hos lokale værtsfamilier
  • Frivilligt arbejde på privat eller offentligt hospital (placering på afdeling efter fagligt felt/interesse)
  • Vidensdeling og udarbejdelse af konklusioner i afsluttende projekt, der præsenteres for lokalsamfundet

Vi tager forbehold for mindre ændringer i programmet 

Vi ser nærmere på  brugen af såvel moderne som traditionelle behandlingsmetoder, og kritisk refleksion over denne forskelssætning er et centralt tema i programmet, ligesom vi sætter fokus på fattige og udsatte gruppers sundhedsvilkår og muligheder for forebyggelse og behandling. I Accra vil vi undersøge sundhedsforholdene i byens slumkvarter og de initiativer, der bliver gjort fra organisationers og myndigheders side. På landet i det nordlige Ghana får du mulighed for at tilbringe en dag på en offentlig sundhedsklinik, følge og observere det sundhedsfaglige personale, og få et indblik i de hyppigste sundhedsproblemer og klinikkernes funktion i sundhedsvæsenet. Gæsteundervisning om tropesygdomme, frivilligt arbejde på et lokalt hospital og diskussioner med unge kvinder om reproduktiv sundhed er også på programmet.

Underviserne på turen er fra Ghana samt Danmark, og de har stor erfaring med at skabe inddragende og energisk undervisning og planlægge spændende og lærerige udflugter. Undervisningen vil foregå på engelsk.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies