Menu

Modul i Global Health

Som kandidatstuderende på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet*, kan du tilmelde dig modulet Global Health, som inkluderer et 2 ugers udlandsophold. Er du studerende ved andre kandidatuddannelser på SDU, kan du efter nærmere aftale også deltage. På udlandsopholdet får du indsigt i det pågældende lands væsentligste sundhedsmæssige udfordringer, sundhedssystemets organisering mv. Modulet giver dig desuden indblik i forskelle og ligheder, mellem det danske og et udenlandsk sundhedssystem, samt international erfaring, som kan bruges i dit studie og i dit senere arbejdsliv. 

Se tidslinje for modulet i Global Health her

 Du får færdigheder og kompetencer til at:

  • Foretage en komparativ analyse af et tiltag i det danske sundhedssystem
  • Identificere fælles udfordringer på tværs af de to sundhedssystemer
  • Diskutere tiltag i det internationale sundhedssystem, og hvorvidt det kan inspirere til udvikling af / løsning på udfordringer i det tilsvarende danske
  • Samarbejde og kommunikere med danske – og internationale studerende, om det danske og det internationale sundhedssystem

Du får viden om:

  • Global Health i Danmark, samt udfordringer i det danske sundhedssystem, med fokus på selvvagt tiltag
  • Global Health i et specifikt land, samt udfordringer i det pågældende lands sundhedssystem, med fokus på selvvalgt tiltag
  • Forskelle og ligheder, mellem det danske og udenlandske sundhedssystem
  • Indblik i forskellige sundhedsfaglige kandidatuddannelser,  da du deltager i modulet på tværs af flere kandidatuddannelser

 

Du kan søge økonomisk tilskud til udlandsopholdet:

Universitetet og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet støtter op om modulet, og du har mulighed for at søge om økonomisk støtte:

Internationaliseringspuljen - det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Internationaliseringspuljen - SDU

 

*Din faglige vejleder kan hjælpe dig med, at undersøge bedst mulige placering af modulet jf. din studieordning. Er du studerende ved andre kandidatuddannelser på SDU, kan du efter nærmere aftale også deltage.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies