Menu

Modul i Global Health

Kandidatstuderende på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet* kan tilmelde sig modulet Global Health, som inkluderer et 2 ugers udlandsophold. Udlandsopholdet kan fx give dig indsigt i Panamas væsentligste sundhedsmæssige udfordringer  eller sundhedssystemets organisering på Grønland. Modulet giver dig indblik i forskelle og ligheder mellem det danske og et udenlandsk sundhedssystem og international erfaring, som kan bruges i dit studie og arbejdsliv. 

 

Global Health destinationer

I 2018 tilbyder Global Health 6 destinationer. Destinationerne er meget forskellige, og vi anbefaler, at man sætter sig ind i forskellighederne og læser de enkelte destinations beskrivelser. Læs mere om Ghana, Nepal, Palæstina, Panama, Californien og Grønland under Destinationer

Se tidslinjen for Global Health 2018 her 

Du får viden om:

  • Sundhedsudfordringer i et specifikt land, samt udfordringer i det pågældende lands sundhedssystem med fokus på selvvalgt emne
  • Forskelle og ligheder mellem det danske og et udenlandsk sundhedssystem
  • Tværfaglig vidensdeling da alle sundhedsfaglige kandidatuddannelser kan deltage i modulet

Hvem kan tilmelde sig modulet?
Studerende på kandidatuddannelser på SUND-SDU kan tilmelde sig modulet, såfremt det fremgår af studieordningen som en mulighed. 

Du kan søge økonomisk tilskud til udlandsopholdet:

Universitetet og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet støtter op om modulet, og du har mulighed for at søge om økonomisk støtte:

Internationaliseringspuljen - det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Ansøgningsfrist: 21. maj og 1. oktober

Internationaliseringspuljen - SDU International (self arranged)

Ansøgningsfrist: Løbende

 

*Din faglige vejleder kan hjælpe dig med, at undersøge bedst mulige placering af modulet jf. din studieordning. Er du studerende ved andre kandidatuddannelser på SDU, kan du efter nærmere aftale også deltage.

Error while rendering view [CookieWarning].