Menu

Studentermidler ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Puljen til studenteraktiviteter

Formål Det sundhedsvidenskabelige fakultet ønsker at fremme studerendes engagement i at udvikle et sundt og positivt studiemiljø. Derfor afsætter fakultetet økonomiske midler til at understøtte aktiviteter med dette formål.  

Hvem?
Studerende der yder en indsats til at fremme et positivt studiemiljø kan søge puljen. Det kan forventes at aktiviteten vil inddrage en bredere kreds af studerende end de studerende, der søger om støtte. Der vil således kunne søges om støtte til foreningsaktiviteter, der naturligt falder indenfor de studerendes og fakultetets interesser, enkeltbegivenheder i form af møder eller konferencer, informationsvirksomhed via forskellige typer medier etc. Støtten dækker ikke enkeltstuderendes studieophold, rejser etc., hvor der henvises til at søge om studentermidler fra Internationaliseringskontoen. 

Hvordan?
Ved ansøgning om støtte skal der, udover formål, angives hvor mange og hvilke studerende, der forventes at blive inddraget i aktiviteten. Desuden er det for foreninger en forudsætning at disse regelmæssigt omtaler deres aktiviteter i Sund & Hed.  

Beløb
Der kan søges om individuelle beløb.  

Tidsfrister
Der er frist for ansøgning af fakultetsmidler til studenteraktiviteter hhv. den 1. maj og den 1. oktober, med forventet svar hhv. medio maj og medio oktober.

Ansøgningsskema og procedurer
Køreplan for behandling af ansøgninger om fakultetsmidler til studenteraktiviteter (.pdf)

Skema til ansøgning om fakultetsmidler til studenteraktiviteter (.doc)

Kontaktperson
Andreas Stokke
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
J.B. Winsløwsvej 19,3., 5000 Odense
E-mail: astokke@health.sdu.dk 


Internationaliseringspuljen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Formål
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ønsker at støtte studerende, der under deres uddannelse tager på meritgivende udlandsophold.

Hvem?
Studerende ved alle fakultets uddannelser kan søge midler fra Internationaliseringspuljen. Ved tildeling af midler prioriteres ansøgningerne iht. de kriterier der er opstillet i Retningslinjer for tildeling af midler fra Internationaliseringspuljen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som du kan finde nederst på denne side.

Hvordan?
Ved ansøgning om støtte skal der angives en udførlig begrundelse for ansøgningen, samt et regnskabsoverslag. Der kan kun søges om dækning til transportudgifter og den samlede opnåede støtte må ikke overstige de faktiske omkostninger. Yderligere skal det angives om der er søgt/givet støtte andetsteds fra.

Beløb
Støtten uddeles i portioner af maximalt kr. 3.000.

Tidsfrister
Internationaliseringspuljen har ansøgningsfrist 1. maj og 1. oktober.

Ansøgningsskema og procedurer
Skema til ansøgning om midler fra Internationaliseringspuljen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (pdf.) 

Ansøgningen sendes i en samlet pdf-fil til: astokke@health.sdu.dk  

Retningslinjer for tildeling af midler fra Internationaliseringspuljen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (.pdf)Kontaktperson
Andreas Stokke -  astokke@health.sdu.dk
Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies