Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Fælles Kunstprojekt

Kunsten på Nyt OUH og SDU Nyt SUND er blevet bestemt af et Fælles Kunstudvalg. I udvalget indgår repræsentanter fra Regionsrådet, Bygningsstyrelsen, Odense Universitetshospital, Psykiatrien i Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH og Syddansk Universitet. Udvalget rådgives af byggeriets arkitekter, landskabsarkitekter og to kunstkonsulenter.

Udvalget har vedtaget en fælles kunststrategi og igangsat fire fælles opgaver i byggeriernes centrale, fælles arealer. De fælles værker
skal være med til at tydeliggøre sammenhængen og skabe synergi mellem Nyt OUH og SDU Nyt SUND i byggeriernes fælles arealer. Kunststrategien gælder også for en række kunstprojekter for de to byggerier. Til dette formål er der også nedsat kunstudvalg for henholdsvis Nyt OUH og SDU Nyt SUND.

 

Kunstkonsulenterne, billedkunstner Jakob Fenger, SUPERFLEX, og kurator Toke Lykkeberg har foreslået en række internationalt anerkendte kunstnere, og kunstudvalget har i enighed besluttet, hvilke kunstnere der er blevet inviteret.

 

Det Fælles Kunstudvalg

Udvalget er sammensat af følgende medlemmer (december 2018):

Pia Tørving, Regionsrådet

Anne-Marie Palm-Johansen, Regionsrådet

Henriette Schlesinger, Regionsrådet

Karsten Fogde, Regionsrådet

Henrik Dam, SDU

Jens Oddershede, SDU

Ole Skøtt, SDU

Anne Kathrine Overgaard, SDU

Niels Nørgaard Pedersen, OUH

Torben Hedegaard Jensen, OUH

Peder Jest, OUH

Ole Ryttov, Region Syddanmark, Psykiatri

Torsten Lundgren, Nyt OUH

Pernille S. Madsen, Nyt OUH

Hanne Alrø, Vejdirektoratet

Tyra Dokkedahl, Bygningsstyrelsen

Jakob Fenger, Kunstkonsulent

Toke Lykkeberg, Kunstkonsulent

Anne Mette Brygmann, Medic OUH

Rikke Juul Gram, Medic OUH


Det Fælles Kunstudvalg søger enighed om beslutninger med hensynstagen til den enkelte institutions ønsker og visioner. I udvalget er Nyt OUH og SDU Nyt SUND beslutningsmæssigt ligeligt repræsenteret, og den formelle beslutningskompetence ligger ved regionrådspolitikerne for OUH-delen og Bygningsstyrelsen for SDU-delen. Arkitekter, landskabsarkitekter og kunstkonsulenter rådgiver Det Fælles Kunstudvalg og indgår i arbejdsgruppen.

Økonomi

Bygningsstyrelsen har afsat 11,6 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning på SDU Nyt SUND svarende til 1,5 % af håndværkerudgifterne jf. Cirkulære om kunstnerisk udsmykning.

Regionsrådet for Region Syddanmark har afsat 20 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH. 

Kunststrategien gælder således for begge byggerier og udmøntes i fire fælles kunstopgaver for i alt 11 mio. kr., hvortil Bygningsstyrelsen og Region Syddanmark hver bidrager ligeligt.

Sidst opdateret: 19.10.2023