Skip to main content

Byggeprojektets organisering

Projektejer:

 • Rektor Henrik Dam

Styregruppe:

 • Rektor Henrik Dam
 • Universitetsdirektør Thomas Wind
 • Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ole Skøtt
 • Kontorchef  for eksterne projekter, Anne Kathrine Overgaard
 • Områdechef for Plan og byg, Tom Møenbo Gregersen
 • Vejdirektoratet

Projektledelse:

 • Projektledelse SUND:  Kontorchef for eksterne projekter, Anne Kathrine Overgaard
 • Projektledelse SDU: Områdechef  for Plan og byg, Tom Møenbo Gregersen

Laboratorier:

 • Biomedicin: Områdechef Plan og byg, Tom Møenbo Gregersen
 • Anatomi: Områdechef Plan og byg, Tom Møenbo Gregersen
 • Retsmedicin: Områdechef Plan og byg, Tom Møenbo Gregersen
 • Øvrige: Områdechef Plan og byg, Tom Møenbo Gregersen
Organisationsdiagram

Se diagram over projektorganiseringen her.

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af byggeprojektet.
Byggeriet er opdelt i seks entrepriser, som er tildelt følgende entreprenører:

 • MT Højgaard A/S - Råhus og byggeplads
 • Bravida Danmark A/S – Tekniske installationer
 • Guldfeldt Nielsen A/S - Komplettering
 • Fjelsø Entreprise A/S - Facader
 • Labflex A/S - Laboratorieinventar
 • Phønix Tag Fyn A/S – Tagdækning

Sidst opdateret: 23.02.2021