Skip to main content

De regionale hospitaler

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) har i løbet af de sidste ti år opbygget og konsolideret Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS).

Instituttet varetager forskningssamarbejdet med de øvrige sygehuse i Region Syddanmark og nogle af sygehusene i Region Sjælland. Dette er vigtigt, fordi det er på regionssygehusene, at den store andel af patienter med de almindeligste sygdomme behandles.

Sygehuse med translationel forskningsprofil

Forskningen ved instituttet omfatter bred klinisk, organisatorisk og læringsrelateret forskning. Uddannelsen omfatter også klinisk uddannelse af studerende fra Syddansk Universitet (SDU), der gennemfører kliniske ophold på regionssygehusene. Hermed er den translationelle forskningsprofil blevet standarden i hele regionen, hvor forskning og patientbehandling ligger regionalt, med delestillinger mellem universitetet og regionens sygehuse; og samtidig et frugtbart samarbejde mellem disse og de andre institutter på SUND.

Helt konkret faciliterer instituttet forskningen i en kompleks organisation bestående af SDU og syv sygehusorganisationer i Region Syddanmark og Region Sjælland ved at yde sparring omkring forskningsprocesser og ved at dyrke og formalisere samarbejde på tværs af matriklerne.

IRS har mere end 160 ansatte på 13 matrikler.

"Forskningen ved Institut for Regional Sundhedsforskning omfatter bred klinisk, organisatorisk og læringsrelateret forskning."

Se også

Sidst opdateret: 22.11.2021