Skip to main content

Odense Universitetshospital

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse ved SDU

Odense Universitetshospital (OUH) er mere end en samarbejdspartner for Syddansk Universitet (SDU). SUND og OUH er afhængige af hinanden og er organisatorisk flettet ind i hinanden. Klinisk Institut er det største institut på SUND – men hele instituttet ligger fysisk på OUH, hvor forskning og klinik er i direkte sammenhæng med hinanden. SUND er således afgørende for udførelsen af forskning på OUH, og de kliniske rammer er afgørende for forskningen.  

OUH prioriterer forskning!

Med en stærk forskningsstrategi er målet de næste fem år en væsentlig stigning i antallet af videnskabelige publikationer og antallet af forskere og ph.d’er – ligesom internationalisering er i fokus. OUH vil også etablere mindst tre eliteforskningscentre påhøjeste internationale niveau, og der skal oprettes forskningsunderstøttende udviklingsfunktioner inden for de højt specialiserede funktioner. Strategien bakkes op af ledelsesmæssigt samarbejde og en økonomisk satsning, der gør strategien levende.

Forskningsniveauet skal være i top.

Og samarbejdet og samspillet mellem SUND og OUH vil gøre det muligt at tiltrække de bedste medarbejdere og forskere fra ind- og udland. OUH og Klinisk Institut ønsker desuden, at alle faggrupper med forskerkvalifikationer bidrager til at fremme den sundhedsvidenskabelige forskning, og at der etableres klare karriereveje for alle relevante faggrupper.
Herigennem styrkes forskningen på OUH yderligere.

En oplagt indikator for prioriteringen af forskning ses over de seneste år som en stor stigning i antallet af ph.d-studerende og en fordobling i antallet af professorer. Og udviklingen fortsætter.

"Med en stærk forskningsstrategi er målet de næste fem år en væsentlig stigning i antallet af videnskabelige publikationer og antallet af forskere og ph.d'er – ligesom internationalisering er i fokus."

Sidst opdateret: 01.04.2019