Skip to main content

Strategikort

Fakultetets ledelse arbejder metodisk med en operationel og handlingsorienteret strategi, som skaber et strategisk overblik og som sikrer omstillingsparathed og handlekraft. Strategien sikrer og optimerer det høje faglige niveau i forskning og uddannelse, ligesom fakultetets visionære mål om at bidraget til at forbedre mennesker sundhed understøttes og realiseres. 

Som metode er Strategikortet valgt ud fra dets fordel i at have et tydeligt fokus på en operationalisering, som gør strategien aktiv og mulig at følge op på. 

Strategi, indsatser og profil 

Strategikortet er ledsaget af en række konkrete indsatser og handlinger, og det følges ligeledes af en række måltal, der gør det muligt at følge effekter af handlingerne. 

Strategikortet opdateres én gang årligt sammen med en vurdering af de opgjorte måltal. Processen er forankret hos dekanen og institutledergruppen. Forskningsledere, studieledere og øvrige medarbejdere involveres løbende i processen. 

Hent strategikortet her (.pdf)

Sidst opdateret: 01.04.2019