Skip to main content

Karriereveje for sundhedsvidenskabelige kandidater

Karriereveje har været behandlet i SUNDs Ligestillingsudvalg, da transparens eller måske snarere mangel på transparens kan have betydning i et ligestillingsperspektiv. Ud fra drøftelserne i SUNDs Ligestillingsudvalg er der udarbejdet fire forskellige modeller. De viste modeller er derfor udført med henblik på at give et overblik over de forskellige karriereveje, der findes for sundhedsvidenskabelige kandidater i universitetssystemet.

  • Model 1: Angiver det klassiske universitets-karriereforløb
  • Model 2: Angiver det klassiske universitets-karriereforløb for læger, inklusiv kombinationsstillinger
  • Model 3: Angiver det klassiske universitets-karriereforløb for andre sundhedsvidenskabelige kandidater, inkl. kombinationsstillinger
  • Model 4: Angiver et karriereforløb i universitetsregi med samtidig deltids- eller periodevis fuldtids-ansættelse i eksternt regi.

Forklaring af model: 

Farverne repræsenterer følgende: Mørkeblå: ansættelse i universitetssystem, lyseblå: deltidsansættelse i universitetssystem, grøn: ekstern ansættelse. 

Anvendelse af modellen til MUS:

Udover at bidrage til øget transparens er det tanken, at modellerne kan anvendes ved MUS-samtalen, hvor den ansatte med sin leder kan bruge dem som udgangspunkt for en snak om, hvor vedkommende er lige nu og ønsker at bevæge sig hen i fremtiden. I den forbindelse kan det nævnes, at SDU for nyligt har vedtaget nye procedurer, der kan benyttes ved rekruttering af videnskabelige medarbejdere. En sådan procedure er tenure-track, der giver mulighed for at sikre lovende yngre forskere på adjunktniveau en varig stilling efter endt adjunktur.

Karriereveje for sundhedsvidenskabelige kandidater

Hent billedet som PDF

Sidst opdateret: 18.02.2020