Menu

Nøgletal for Sundhedsvidenskab

Institut 2013 VIP
Personale
(ÅrsvÆrk)
VIP
Personale
(antal)
TAP
Personale
(ÅrsvÆrk)
TAP
Personale
(antal)
Institut for MolekylÆr Medicin 60,1 158 68,4 84
Institut for IdrÆt og Biomekanik 82,5 184 21,6 41
Institut for Sundhedstjenesteforskning 79,7 180 59,5 82
Statens Institut for Folkesundhed 65,9 104 14,8 25
Institut for Psykologi 19,1 48 6,4 16
Klinisk Institut 71,8 478 9,1 23
Institut for Regional Sundhedsforskning 23,4 149 4,9 5
Retsmedicinsk Institut 5,9 12 27,0 38
Fakultetssekretariatet 30,0   59,2 47

 

Institut 2013 Indskrevne
Ph.d.-studerende
(Bestand pr. 31/12)
OmsÆtning
Ekstern
Virksomhed
(mio. kr.)
OmsÆtning
total
(mio. kr.)
Institut for MolekylÆr Medicin 55 44,2 109,3
Institut for IdrÆt og Biomekanik 50 31,4 87,9
Institut for Sundhedstjenesteforskning 82 60,4 122,0
Statens Institut for Folkesundhed 31 36,9 59,2
Institut for Psykologi 9 3,3 17,2
Klinisk Institut 241 43,9 151,2
Institut for Regional Sundhedsforskning 69 15,8 45,5
Retsmedicinsk Institut 3 21,3 26,6
Fakultetssekretariatet   22,1 76,2

 

 
Personale & Økonomi 2009 2011 2013
Personale      
Videnskabeligt personale (ÅrSvÆRk) 325,3 372,7 438,4
Videnskabeligt personale (antal) 1258,0 1322,0 1313,0
Teknisk Administrativt Personale (ÅRSVÆRK) 281,3 292,1 270,9
Teknisk Administrativt Personale (antal) 516 476 361
Ph.d.-studerende (Bestand pr. 31.12) 315 437 540
Økonomi (mio. kr.)      
Ekstern Virksomhed
(ekskl. Retsmedicinske ydelser)
200 233 257
Retsmedicinske Ydelser 17 18 20
OrdinÆr virksomhed (Forbrug) 297 361 415

 

 
Uddannelse 2009 2011 2013
Studerende i alt (bestand) 2982 3496 4388
Optag (kandidater, bachelorer, tilvalg, supplering og master)      
Medicin 499 488 633
Kiropraktor (Klinisk biomekanik) 109 87 87
IdrÆt og Sundhed 142 183 229
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse 26 31 48
Farmaci - 12 20
Biomedicin 14 14 32
FolkesundhedsvidenskaB 69 71 119
AudiologopÆdi 31 25 18
Fysioterapi - 28 31
Master i Fitness & TrÆning 11 - -
Audiologi 25 45 59
Master i Rehabilitering 19 - 18
Master i Kvalitet og ledelse 17 20 17
Master i medicinsk billeddiagnostik 11 8 -
Psykologi - 114 206
Sundhedsfaglig supplering 32 31 63
I alt 1005 1157 1580

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies