Skip to main content

Behandling af personoplysninger ved eksamen

Behandling af personoplysninger i forbindelse med eksamen

Vær opmærksom på, at det materiale du modtager i forbindelse med eksamination og bedømmelse kan indeholde personoplysninger. Formålet med at behandle disse personoplysninger er, at varetage de opgaver, der følger af lov om universiteter (universitetsloven), og bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (afsnit II). Oplysninger, som indsamles må ikke anvendes til andre formål og ikke videregives til andre. Det betyder, at du dels skal sikre, at personoplysningerne ikke tilgår andre samt, at oplysningerne straks slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de er fremsendt.

Opbevaring og sletning

Censor og eksaminator skal under voteringen tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet. Bemærk, at den studerende har mulighed for at søge aktindsigt i disse noter.
Efter endt behandling, skal du sørge for at slette oplysningerne, både de digitale, der eventuelt er gemt på din egen computer, samt evt. materiale du har printet. Har du printet materialet skal dette destrueres forsvarligt.

I tilfælde af databrud

Hvis de personoplysninger du har modtaget, på nogen måde bliver delt skal du straks kontakte amkargaard@health.sdu.dk, som herefter tager sagen videre. Eksempler på datalæk kan være, at din computer bliver stjålet, eller andre får adgang til informationerne digitalt, eller at du måske glemmer udskrevet materiale på et offentligt sted.

Dataansvarlig myndighed og kontakt

Den dataansvarlige myndighed for behandling af personoplysninger i forbindelse med eksamination og censur er Syddansk Universitet (SDU), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Du kan tage kontakt til SDU om spørgsmål om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med eksamination på følgende adresser:
Persondata / GDPR
Att.: Syddansk Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet / Anne Mette Kargaard
5230 Odense M
Mail: amkargaard@health.sdu.dk
eller på telefon 65 50 27 22

Ansvarlig for siden: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sidst opdateret: 06.07.2021