Skip to main content

Personoplysninger

Behandling af personoplysninger


Det er altid dit ansvar, som underviser eller vejleder, at reglerne vedrørende håndtering af personoplysninger bliver overholdt. 

Personoplysninger forekommer i mange undervisningsrelaterede aktiviteter. Derfor er det vigtigt at du er opmærksom på, at man som underviser overholder reglerne om persondata og håndterer disse oplysninger korrekt. 

Al kommunikation mellem studerende, og dig som underviser skal foregå via SDU mail eller godkendte IT-systemer - Blackboard, Digital Eksamen, STADS, SAGA, SurveyExact, der er stillet til rådighed fra SDU.

Det er vigtigt at dine slides i PowerPoint, eller andet undervisningsmateriale, ikke indeholder CPR-oplysninger eller andre personhenførbare følsomme oplysninger.  

Ansvarlig for siden: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sidst opdateret: 16.06.2020