Skip to main content

Brug af billeder og video

Som underviser er det dit ansvar, at du overholder reglerne vedrørende håndtering af personoplysninger.
Vær opmærksom på, at der kan håndteres og udveksles personoplysninger i en række undervisningsrelaterede aktiviteter, fx forelæsninger, mailkorrespondance med studerende og opbevaring af eksamensbesvarelser.

Vær opmærksom på, at slides og andet undervisningsmateriale ikke må indeholde CPR-numre eller følsomme personoplysninger.

Hovedsamarbejdsudvalget på SDU har godkendt følgende retningslinjer for lyd- og billedeoptagelser som du også kan orientere dig i.

Er det nødvendigt for dig at bruge billeder/ video i din undervisning?

Så skal du sørge for at have tjek på følgende:

 • Er der indhentet samtykke?

  • Det er påkrævet, ved brug af patientbilleder eller optagelser i undervisningen, at der er indhentet et udtrykkeligt samtykke fra patienten. Hvis dette ikke foreligger, må du ikke bruge billedet/videooptagelsen.
  • Et samtykke skal indeholde:
   • Navn på hvem, der har afgivet samtykke
   • Tidsperiode, herunder hvornår er samtykket afgivet og hvordan (skriftligt/mundtligt)
   • Hvad er der specifikt givet samtykke til 
   • Samtykket skal være givet frivilligt, det skal være specifikt, in-formeret og klart forståeligt for den der underskriver.
 • Er der tidspunkter hvor et samtykke ikke vil være relevant?

  • Ja -Såfremt billeder er anonymiserede og identiteten på patienten ikke er synlig vil der ikke som udgangspunkt være behov for at indhente et ud-trykkeligt samtykke. 
  • Du må gerne anvende anonymiserede billeder i dine power point slides
 

Undlad at bruge dem.

YouTube må ikke anvendes i undervisningen

YouTube må ikke anvendes som en fast del af undervisningen, hvis man fx  

• Gør YouTube-videoer til en del af den tilrettelagte undervisning

• Oplyser at den studerende skal se bestemte YouTube-videoer fra sin egen computer for at kunne deltage i undervisningen. 

Udfordringen med YouTube, og en række andre værktøjer/programmer, der bliver finansieret af reklamer og personoplysninger er, at Google indsamler og bruger en masse oplysninger om dem, der ser videoerne. Producerer man som underviser videoer, bør de gøres tilgængelige for de studerende på platforme der ikke kræver ekstern tracking. SDU anbefaler at benytte MyMedia

Det er dog som underviser tilladt at gøre de studerende opmærksomme på, at der findes nogle gode YouTube videoer om et emne. Så længe det er (reelt) frivilligt om de studerende vil gå på Youtube og se dem, med den aflevering af personoplysninger som det medfører.

Hvad gør jeg når mine undervisningsmaterialer efterfølgende skal lægges på BlackBoard?

 • Hvis du har brugt billeder i dine power points under forelæsning/undervisning, og har indhentet det fornødne samtykke, dvs. oplyst pågældende om hvad billed-(erne) anvendes til – her deling med de studerende - kan du blot lægge dine Power Points med billeder ind i modulrummet. 
 • Hvis du ikke har indhentet samtykke til at dele billedet, skal det fjernes fra dit undervisningsmateriale, og du må ikke ligge dine Power Points med billeder ind i modul-rummet,

 

 • Alle materialer med videooptagelser skal lægges i Kaltura/MyMedia, som ikke kan downloades eller kopieres fra Black Board/ITSL.


Fandt du ikke, hvad du søgte?

Fandt du ikke det, du søgte, eller har har du et spørgsmål til GDPR, du gerne vil have svar på, så er du altid velkommen til at kontakte fakultetets GDPR-koordinator.

Kontakt

Vigtigt ved samtykkeerklæring

Kontakt SDU RIO

sdu.persondata@sdu.dk

Ansvarlig for siden: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sidst opdateret: 13.09.2021