Skip to main content

Personoplysninger ved klagesagsbehandling

Hvordan behandles følsomme personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling?

Alle oplysninger ifm. en dispensationssag i studienævn behandles i det SDU-godkendte system SAGA og journaliseres i Acadre.

Modtages oplysninger med persondata til fx en dispensationssag til en mailbox, journaliseres oplysningerne ind på den konkrete sag i Acadre, og mailen slettes straks herefter. Husk at slette mailen både i inbox og slettede mails.

Må eksamensnr. og navn videresendes til bedømmer ifm. eksamensklagesager?

Et eksamensnr. er en almindelig personoplysning, og derfor må både navn og eksamensnr. fremsendes til bedømmerne når de skal lave udtalelser i klagesager. 

Eksamensnumre bliver altså  ikke betragtet som fortrolige, og de studerende har ikke krav på at sammenhængen mellem navn og eksamensnummer bliver holdt skjult.

Ansvarlig for siden: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sidst opdateret: 17.12.2020