Skip to main content

Journalisering og arkiveringspligt

 

Journalisering - Acadre

Hos ESDH-sekretariatet kan du få hjælp til hvordan du journaliserer  relevante dokumenter mails ind i Acadre.

Det er også ESDH-sekretariatet, som opretter nye sager i Acadre.

 

Hvad skal jeg journalisere?

Mails, blanketter, ansøgninger og dokumenter som indeholder relevante personoplysninger til en given sag skal altid journaliseres ind i Acadre.

  • Det er ofte tale om en studentersag, hvor en studerende søger om dispensation eller lign. i studinævnet.
  • Det kan også være referater fra møder, nævn, råd eller andet kollegialt organ og tilhørende bilag. Disse skal ligeledes journaliseres i Acadre.

Må jeg journalisere ind på personalesager i Acadre?

  • Nej, kun Personalekontoret kan journalisere på personsager i Acadre.
  • Information du ønsker journaliseret skal derfor sendes til dem.

Læs mere om journalisering her:

I SDU’s journalhåndbog kan du i detaljer læse, hvad der skal journaliseres, og hvad du må journalisere.

Journalhåndbogen har en mere overskuelig lillebror, kvikguiden, hvor du kan du slå op alfabetisk, hvis du er i tvivl om en oplysning er journalpligtig eller relevant at gemme af anden grund.

Kan du ikke selv finde svaret på dit spørgsmål, kan du kontakte ESDH-sekretariatet på esdh@sdu.dk

Ansvarlig for siden: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sidst opdateret: 15.09.2020