Skip to main content

Om Sundhedsvidenskab

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets grundfortælling

Vores vision er at bidrage til at forbedre menneskers sundhed!

Vi vil:

fastholde og udvikle Syddansk Universitet, som et universitet med en synlig og afgørende indflydelse på sundhedsvæsenets udvikling og på folkesundheden – med blik for en bæredygtig udvikling af samfundet.


Dette gør vi ved:

- at uddanne og forske på et højt internationalt niveau i områder, der har relevans for folkesundheden og effekt i sygdomsbehandling.
- at tilstræbe, at vores aktiviteter hurtigt bliver til gavn for samfundet,
- at rekruttere de bedste medarbejdere,
- og at formidle forskningsresultater til befolkningen, professionelle i sundhedsvæsnet og beslutningstagere.


Vores styrke ligger derfor:

i forskning i folkesundhed og i udvalgte sygdomme, der belaster befolkningen, den enkelte borger og samfundet - med sigte på forståelse af deres
- biomedicinske grundlag,
- forekomst og udvikling i befolkningen,
- påvirkning af menneskets livskvalitet og funktionsevne, både fysisk og mentalt

idet vi kombinerer avanceret biomedicinsk og epidemiologisk forskning med forskning i sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og undersøgelses- og behandlingsmetoder.


Og i kvalitetsudvikling af et komplet spektrum af sundhedsorienterede uddannelser

- på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau
- og efter – og videreuddannelser,

som alle er forskningsbaserede, afspejler samfundets behov for uddannelser i et internationalt perspektiv - og synliggør, hvad de færdiguddannede har af viden og færdigheder.


Vi prioriterer arbejdsmiljø, ligestilling og bæredygtighed.
Og vi søger samarbejde overalt, hvor vi kan medvirke til forandringer!
Grundfortælling

Hent grundfortællingen

Sidst opdateret: 28.09.2021