Skip to main content

Om Sundhedsvidenskab

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil

fastholde og udvikle Sundhedsvidenskab som et fakultet med en synlig og afgørende indflydelse på folkesundheden og på sundhedsvæsenets udvikling.

Dette gør vi ved

 • at forske på et højt internationalt niveau i områder med relevans for folkesundheden og sygdomsbehandling
 • at tilbyde forskningsbaseret uddannelse på højeste faglige og pædagogiske niveau indenfor alle sundhedsområder
 • at udføre forskningsbaseret myndighedsbetjening, gennem veludviklet samarbejde med ministerier, regioner og kommuner
 • at formidle forskningsresultater til befolkningen, professionelle i sundhedsvæsenet og til beslutningstagere

Sundhedsvidenskabs styrker er

forskning i folkesundhed og i biomedicinsk, translationel og klinisk forskning indenfor sygdomme, der belaster befolkningen, den enkelte borger og samfundet - med sigte på forståelse af deres

 • biomedicinske grundlag
 • forekomst og udvikling i befolkningen
 • påvirkning af menneskets livskvalitet og funktionsevne
 • diagnostik og behandling

idet vi kombinerer avanceret molekylær medicinsk og epidemiologisk forskning med forskning i sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og undersøgelses- og behandlingsmetoder.

På sundhedsvidenskab udbyder vi

et bredt spektrum af sundhedsorienterede forskningsbaserede

 • uddannelser på bachelor- og kandidatniveau
 • uddannelser på ph.d. niveau
 • uddannelser på masterniveau og postgraduat niveau, 

af højeste faglige og pædagogiske kvalitet, og som afspejler samfundets behov for uddannelser med et internationalt tilsnit og synliggør den viden og de færdigheder hver enkelt uddannelse fører frem til.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samarbejder nationalt og internationalt for at nå mål, hvor vi kan medvirke til forandringer!