Skip to main content

Vibeke Koushede professor i mental sundhedsfremme

Master of Public Health, ph.d. og jordemoder Vibeke Koushede er udnævnt til professor mso i mental sundhedsfremme ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Vibeke  Koushedes professorat lægger sig i forlængelse af hendes hidtidige forskning, der er fokuseret på at bygge bro mellem forskning, policy og praksis og af at arbejde i partnerskaber.

”Hvis vi skal gøre os håb om at vende den negative udvikling, som vi har set i mental sundhed henover de seneste 10-15 år, er vi nødt til at samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige skel med en stærk involvering af civilsamfundet for at fremme mental sundhed i DK. Dette vil jeg fortsat arbejde for. Derudover skal vi fremme viden i befolkningen, det offentlig og private om, hvordan man kan styrke egen og andres mentale sundhed. Og så skal vi forske i beskyttende faktorer for mental sundhed og udvikle og validere mål for at kunne måle positive aspekter af mental sundhed, ” udtaler Vibeke Koushede.

Hun er oprindeligt uddannet jordemoder i England på Brighton University i 1999 og vendte tilbage til Danmark året efter for at arbejdede som jordemoder, først på Rigshospitalet og siden på Hvidovre hospital frem til 2006.

Fra 2005- 2007 læste hun MPH dvs. Master of Public Health ved Københavns Universitet, og i perioden 2008-2010 færdiggjorde hun samme sted ved Farmaceutisk Fakultet sin ph.d.-afhandling om sammenhængen mellem stress, coping og brug af smertestillende medicin.

I 2011 blev Vibeke Koushede ansat ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk universitet (SDU), hvor hun først udviklede, implementerede og evaluerede et fødsels- og forældreforberedelses forløb blandt 1760 par med fokus på at styrke mental sundhed blandt nybagte forældre. Undervisningen blev varetaget af jordemødre og sundhedsplejersker.

I 2014 tog hun initiativ til ABC for mental sundhed – en mental sundhedsfremmeindsats målrettet hele befolkningen. Her er hun projektchef og leder indsatsen og partnerskabet. I ABC for mental sundhed arbejdes der i et stort partnerskab med over 40 stærke partnere herunder 23 kommuner og en række stærke organisationer bl.a. DGI, DDS, Psykiatrifonden, Røde Kors, DOF, Friluftsrådet, Hjerteforeningen etc. på at fremme befolkningens mentale sundhed. De arbejder ud fra tre pejlemærker, som man fra forskningen ved er afgørende for mental sundhed og trivsel: gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. ABC er for mental sundhed, hvad KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) er for fysisk sundhed.

Vibeke Koushede er netop kommet med i et advisory board for TALK, som er en uafhængig tænketank, der har til formål at udvikle tiltag og projekter, der kan fremme et bæredygtigt samfund med fokus på større trivsel i Danmark. Og så rådgiver hun indimellem organisationer og laver myndighedsbetjening for bl.a. Sundhedsstyrelsen.

Vibeke Koushede er gift med Søren Koushede. Sammen har de fire drenge i alderen 12-22 år. I sin fritid elsker hun at gå lange ture i naturen med familien, læser meget skønlitteratur og går til mange koncerter og festivaler.

Vibeke Koushede
Vibeke Koushede

Forsker CV