Skip to main content

Professor, dr. med. Uffe Holmskov er genudnævnt til institutleder ved Institut for Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Uffe Holmskov er pr 1. januar 2017 genudnævnt til leder af instituttet, som han har stået i spidsen for siden 2009. Forlængelsen gælder frem til 2023.

Institut for Molekylær Medicin rummer en del af den undervisning, som de medicinstuderende får inden for de basale fag, som anatomi, fysiologi, neurobiologi, immunologi og farmakologi. Desuden er instituttet førende inden for sine tre forskningssøjler, som alle - trods deres grundforskningsstatus - er meget tæt på behandlingen af patienterne. Denne tilknytning til patientbehandlingen er en af Uffe Holmskovs kæpheste.

” – Vi driver godt nok forskning på molekylært niveau, men vi skal også kunne stå inde for, at vores forskning er til gavn for patientbehandlingen indenfor en overskuelig tid,” udtaler Uffe Holmskov.

Udover arbejdet som institutleder for ca. 190 medarbejdere, er Uffe Holmskov selv aktiv forsker.
Han forsker blandt andet i, hvordan immunreceptorer i det såkaldte medfødte immunsystem genkender mikroorganismer, og hvilke følger det har for sundhed og forskellige sygdomstilstande. Hen over tid har han set på både virus, bakterier og svampe samt parasitter som f.eks. ormeinfektioner. Lige nu er det mest svampeinfektioner, som er i fokus.

Uffe Holmskov forsvarede ph.d.-graden i 1993 og doktorgraden i 2000. I alt har han publiceret omkring 190 videnskabelige artikler.

Gennem årene har Uffe Holmskov opbygget et stort nationalt og internationalt netværk, og han var bl.a. med til at etablere Den Immunologiske Forskerskole I Danmark og Center for KOL-forskning. For nyligt er han og forskningsgruppen omkring ham kommet meget langt med at udvikle et biologisk lægemiddel til behandling af aldersbetinget blindhed.

Efter kandidatgraden i medicin fra Odense Universitet arbejdede Uffe Holmskov i fire år som læge ved forskellige sygehuse på Fyn, men siden 1989 har han være tilknyttet universitetsverdenen – mest ved Syddansk Universitet – men også med halvandet år ved Oxford Universitet i England.

Uffe Holmskov er 60 år og bor i det sydlige Odense sammen med sin hustru, der er lektor, og tre hjemmeboende børn. Fritiden går med familien, badminton og motionsløb.

Mød institutlederen

Professor, dr. med. Uffe Holmskov er genudnævnt til institutleder ved Institut for Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Uffe Holmskov