Skip to main content

Tre OUH- og SDU-forskere har fået plads i Hjerteforeningens Forskningsudvalg

Med udnævnelsen af tre nye medlemmer er fem ud af 14 pladser i udvalget nu besat af SDU og OUH.

De nye i det fine selskab er: 

  • Professor, overlæge, ph.d. Ann-Dorthe Zwisler, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
  • Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Jes S. Lindholt, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling
  • Professor, ph.d. Susanne S. Pedersen, Syddansk Universitet, Institut for Psykologi og Odense Universitetshospital, Kardiologisk afdeling

I forvejen er professor, overlæge, dr.med. Jacob Eifer Møller, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, Kardiologisk afdeling B og professor, dr.med., forskningsoverlæge Boye L. Jensen, Syddansk Universitet Odense, Institut for Molekylær Medicin med i udvalget.

Hjerteforeningens Forskningsudvalg behandler videnskabelige forskningsansøgninger inden for områderne grundforskning, eksperimentel forskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, behandlingsforskning, adfærd og kommunikation af hjerte- og kredsløbssygdomme og sundhedstjenesteforskning, der vedrører Hjerteforeningens interesseområder. Udvalgets medlemmer udvælges af hovedbestyrelsen