Skip to main content

Jordemødre og ergoterapeuter kan nu blive akademikere indenfor deres eget fag

Som det første universitet i Danmark tilbyder Syddansk Universitet nu to nye kandidatuddannelser i henholdsvis jordemodervidenskab og ergoterapi. I alt får Syddansk Universitet tre nye kandidatuddannelser, da også sygeplejersker nu får mulighed for at tage en akademisk overbygning i klinisk sygepleje.

Jordemødre og ergoterapeuter får nu mulighed for at få en akademisk overbygning indenfor deres eget fag. Som noget helt nyt i Danmark udbyder Syddansk Universitet to nye kandidatuddannelser i henholdsvis jordemodervidenskab og ergoterapi.

 

Derudover får sygeplejersker mulighed for at tage en kandidatuddannelse i klinisk sygepleje på Syddansk Universitet. Uddannelsen i Odense udmærker sig ved at være den første, der klæder sygeplejerskerne på til at udvikle det kliniske arbejde på sygehusene og at trække på bedste aktuelle viden, dvs. evidensbasere.

Ens for Syddansk Universitets nye kandidatuddannelser er, at alle tre giver kandidaterne et stærkt teoretisk grundlag og kompetencer til blandt andet at kvalitetsudvikle, evidensbasere og forandre praksis i sundhedssektoren. 

 -Alle tre kandidatuddannelser giver mulighed for at professionsbachelorerne kan videreuddanne sig på et højt kvalificeret niveau, baseret på forskning, siger Jens Oddershede, rektor på Syddansk Universitet.

Sømløs overgang

Optagelseskravet for alle tre uddannelser er netop en professionsbacheloruddannelse, hvilket er i tråd med regeringens ambition om, at universiteterne lukker flere professionsbachelorer ind.

-Vi har et stort ønske om at samarbejde med de danske professionshøjskoler. Derfor tilbyder vi en ”sømløs” overgang fra professionsbachelor til en kandidatuddannelse og altså en direkte adgang til universitetet, siger Jens Oddershede, rektor på Syddansk Universitet.

Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen har været med til at udvikle uddannelserne i samarbejde med universitetet og ser frem til, at deres medlemmer nu får en akademisk overbygning indenfor deres respektive fagområder.

-Vi har været tæt inde i forarbejdet og har leveret vores input til, hvad der er brug for i sundhedssektoren. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab kan give jordemødrene ny viden, der kan komme borgerne til gode, siger Lillian Bondo, fm. for Jordemoderforeningen, mens landsformand for Ergoterapeuterne, Gunner Gamborg, udtaler:

- Det er helt afgørende, at professionsbachelorer i ergoterapi kan tage endnu et universitært skridt, så professionen dermed får adgang til det fuldt udbyggede akademiske uddannelsessystem, som netop var hensigten med professionsbachelor-reformen i 2001. Det er et stort udviklingspotentiale, der her understøttes.    

Høj kvalitet

Også i Dansk Sygeplejeråd glæder man sig over, at sygeplejersker nu får muligheden for at få en kandidatuddannelse i klinisk sygepleje. 

- Det er helt afgørende, at vi får disse kandidatuddannelser, hvis vi skal opretholde, men også udvikle høj kvalitet og patientsikkerhed, og for at vores sundhedsvæsen i fremtiden kan måle sig på internationalt niveau, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Alle tre kandidatuddannelser bliver udbudt fra næste studieår på Syddansk Universitets campus i Odense. Universitetet forventer at optage 25 jordemødre, 30 ergoterapeuter og 30 sygeplejersker.

SDU etablerede allerede for to år siden en kandidatuddannelse til professionsbachelorer, nemlig kandidatgraden i fysioterapi.

Og til september 2014 tilbyder SDU også kandidatuddannelsen cand.tech. i Maritim Teknologi. Den henvender sig til maritime professionsbachelorer.

 

For yderligere informationer kontakt venligst

Rektor, Syddansk Universitet, Jens Oddershede, tlf.: 40 40 10 97

Formand, Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, tlf.: 23 43 94 33

Landsformand, Ergoterapeutforeningen, Gunner Gamborg, tlf.: 53 36 49 01

Formand, Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, tlf.: 33 15 15 55