Skip to main content

Torben Fogs og Erik Triers Fond tildelt ung skleroseforsker

Torben Fogs og Erik Triers Fond uddeler i år på ny midler til en skleroseforsker. Cand. scient., ph.d. Christina Fenger, Institut for Molekylær Medicin, SDU, modtager et legat på 60.000 kr.

Christina Fenger, der er 35 år, får legatet med henblik på at fortætte sit videnskabelige arbejde, med undersøgelse de basale aspekter vedrørende dannelse og gendannelsen af det beskyttende lag af fedt (myelin), der omgiver nervetrådene i centralnervesystemet. Ødelæggelse af myelin er en central årsag til dårlig nervefunktion ved multipel (dissemineret) sclerose. Sygdomsaktivitet ved multipel sclerose er kendetegnet ved neurologiske symptomer, som for eksempel nedsat syn og lammelser, på baggrund af betændelse i det beskyttende lag af myelin omkring nerver i hjerne og rygmarv.

Christina Fenger har i sin ph.d.-afhandling fra 2011 undersøgt funktionen af et protein (Nkx2.2 proteinet), som er vigtig for udviklingen af de myelin-producerende celler. I hendes nuværende forskning undersøges proteinets betydning for evnen til at gendanne myelin i musemodeller for myelin-skade og det undersøges ved hvilke mekanismer proteinet udøver sin funktion. Resultater indikerer at nedsat forekomst af Nkx2.2 proteinet har negativ betydning for evnen til at gendanne myelin. Spørgsmålet er om det samme gælder for den aldrende musehjerne, hvis evne til at gendanne myelin i højere grad er sammenlignelig med hvad man ser hos patienter med multipel sklerose.
Undersøgelserne er af stor videnskabelig interesse for at forstå de mekanismer der er involveret i sygdommen, for herigennem at fremme udvikling af ny behandling.

Christina Fengers interesse for forskning i multipel sklerose går tilbage til 2007, og hovedvægten af hendes forskningsindsats, herunder hendes ph.d.-afhandling, er udgået fra professor Bente Finsens gruppe på Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet.

Torben Fogs Jubilæumsfond og Erik Triers Fond blev oprettet hhv. i 1980 og i 1961, begge med det formål at yde støtte til forskning af multipel (dissemineret) sklerose og beslægtede nervesygdomme. I 2004 blev de to fonde sammenlagt til Torben Fogs og Erik Triers Fond. Multipel sklerose er den mest udbredte, neurologiske sygdom blandt ganske unge mennesker i den vestlige verden. På verdensplan lider mere end 1 mio. mennesker af denne sygdom.