Skip to main content

Talentpris til ung SDU-forsker i skjulte lægemiddelbivirkninger

En af Lundbeckfondens Talentpriser for 2015 går til 29-årige farmaceut og post.doc. Anton Pottegård fra Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU. Prisen er en personlig hæderspris på 100.000 kroner, der gives til særligt lovende forskere under 30 år.

Lundbeckfonden tildeler Anton Pottegård Talentprisen på grund af hans enestående færdigheder og store produktivitet inden for sit felt, hvor han i løbet af forbløffende kort tid har opnået bemærkelsesværdige færdigheder som forsker.

For professor Jesper Hallas, der har indstillet Anton Pottegård til prisen, var det indlysende, at den unge farmaceuts store talent skulle belønnes:

”Anton har en utrolig faglig spændvidde og produktivitet. Ved at være kreativ, ihærdig og udfarende har han bidraget med vigtig metodeudvikling for, hvordan store mængder sundhedsdata analyseres for at finde lægemiddel-effekter eller bivirkninger, der ellers ikke står tydeligt frem. Han er et lysende talent,” siger Jesper Hallas fra Klinisk Farmakologi på Syddansk Universitet.

Anton Pottegård er i gang med sit post.doc.-projekt, hvor han screener lægemidler for, om de øger risikoen for kræft, eller måske har beskyttende virkninger. Det gør han ved at sammenholde store mængder data fra det danske cancerregister med oplysninger om patienternes medicinforbrug.

Anton Pottegård analyserer systematisk anonymiserede data om store grupper af lægemiddelbrugere for at finde sammenhænge mellem lægemidler og bivirkninger, man ikke allerede har mistanke om. Det kaldes for hypotesefri screening, og det er en stor udfordring at skulle håndtere så store mængder data og samtidig finde reelle sammenhænge.

Her er Anton Pottegård på hjemmebane. Han er selvudnævnt metodenørd, som forstår at håndtere de store mængder data, så han kan få svarene ud og finde de tendenser, der skal undersøges nærmere.   

Anton Pottegård færdiggjorde sin ph.d. på blot to år og er trods sin kun femårige karriere allerede en internationalt anerkendt forsker inden for sit felt med 58 videnskabelige publikationer og mange internationale samarbejder. Samtidig viser han et stort engagement i studenterundervisning, hvor han har udgivet en lærebog i farmakologi og i øvrigt er en efterspurgt vejleder – i øjeblikket vejleder han 10 ph.d.-studerende. Sidst, men ikke mindst, er han formand for det videnskabelige selskab Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi.

 

”Det er en fantastisk anerkendelse at få denne pris. Ikke kun for mig, men også for det miljø der er i vores forskningsgruppe og afdeling, hvor der gives plads til at gøre en stor indsats og profilere sig, også selvom man er ung. Prisen vil give mig et puf i ryggen, der kan hjælpe, når jeg fx skal søge fondsmidler fremadrettet,” siger Anton Pottegård.

Om Lundbeckfondens Talentpris

Lundbeckfondens Talentpris til 3-5 forskere under 30 år, som har præsteret særlig lovende forskning inden for sundhedsvidenskab, er en personlig hæderspris på 100.000 kroner, som uddeles hvert år.

Prisen kan ikke søges, men uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske universiteter og andre forskningsinstitutioner, som indsendes til fonden.