Skip to main content

Skotsk profil styrker forskningen i neurologi på Institut for Regional Sundhedsforskning

Ved IRS er der oprettet et fælles/kombineret neurologisk/psykiatrisk adjungeret professorat til professor Jon Stone.

Jon Stone vil være tilknyttet IRS-Center Sønderjylland under enhederne Den Fokuserede Forskningsenhed i Neurologi med klinisk professor Egon Stenager som kontaktperson samt Den Fokuserede Forskningsenhed i Psykiatri med klinisk professor Elsebeth Stenager som kontaktperson.

Tilknytningen sker i forhold til forskningen i funktionelle lidelser samt i forhold til et tværsektorielt projekt om psykosomatik, hvori de to forskningsenheder og almen praksis indgår.

Det er hensigten, at Jon Stone som medlem af forskergruppen i de to fokuserede enheder skal bidrage i forhold til protokolskrivning, være medansøger på økonomiske ansøgninger samt udveksling af studerende.

Førende i funktionelle lidelser

Professor Jon Stone er overlæge og professor i neurologi ved Edinburgh universitet.
Han er en international anerkendt forsker og leder indenfor området funktionelle neurologiske lidelser (engelsk – FND), som på neurologiske ambulatorier er den næst hyppigste kontaktårsag hos nyhenviste patienter.

Siden 1999 har Jon Stone publiceret over 240 artikler inkluderende systematiske oversigtsartikler, store kohorte studier og behandlingsstudier. Han har været førende i forbindelse med udarbejdelsen af nye diagnostiske kriterier for funktionelle neurologiske lidelser samt ved udviklingen af faglige organisationer. Jon Stone har en meget stor andel i, at denne tidligere klinisk og forskningsmæssige forsømte tilstand nu anses at være et legitimt forskningsområde. Han indgår desuden i uddannelsen af neurologer og psykiatere.

-Det er første gang i moderne tid der er skabt en akademisk position specifikt for FND, og udnævnelsen til adjungeret professor er en stor ære for mig. Jeg glæder mig til at være facilitator og katalysator for kommende forskningsprojekter omhandlende funktionelle symptomer i Region Syddanmark. Der er et udmærket udgangspunkt for forskning i regionen, idet der i forvejen eksisterer et godt samarbejde mellem neurologien og psykiatrien med dokumenteret forskningserfaring og med et kommende regionalt center for funktionelle lidelser. Dette sammen med det aktuelle kliniske og politiske fokus på området samt muligheden for adgang til de danske registre åbner op for gode muligheder for vigtig klinisk forskning indenfor området, udtaler Jon Stone.

Mød forskeren

Jon Stone, adjungeret professor ved IRS-Center Sønderjylland, SDU.

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Fakta:

Jon Stone er 49 år gammel og bor i Edinburgh med sin kone og to sønner.