Skip to main content

SDU-forskere skal afprøve banebrydende app til rygpatienter

Den første forskningsbaserede app er på vej til personer, som har kroniske smerter i lænden. App’en skal rådgive personerne om, hvad de selv kan gøre for at få en bedre hverdag med færre smerter.

Der findes et utal af apps med træningstips og øvelser til mennesker med ryg- og lændesmerter. Men ingen af dem er baseret på forskning. Det vil et nyt fælles europæisk projekt lave om på med udvikling og afprøvning af app’en SELFBACK.

”Center for muskel og led sundhed skal sammen med Det Nationale Forsknings Center for Arbejdsmiljø og forskere i Norge, Skotland, Frankrig og Holland lave en app, som er nem at bruge for patienter med smerter. App’en skal hjælpe patienterne til selv at afprøve den måde, de bedst afhjælper og styrer deres smerter på”, fortæller Karen Søgaard, professor i fysisk aktivitet og sundhed i arbejdslivet.

Kodeordet er selvledelse

SELFBACK-app’en skal støtte personer med rygsmerter i at træffe gode beslutninger for deres ryg og dermed i større grad hjælpe dem til at fortsætte med at være fysisk aktive og bevare følelsen af kontrol over deres eget helbred. Selve støtten består af særlige råd om, fx hvilke former for fysisk aktivitet, måder at sove på og sidde stille, som har en positiv effekt på personens rygsmerter.

Rådene vil bygge på den eksisterende forskningsbaserede viden om behandling af rygsmerter, erfaringer fra andre patienter med lignende smerter og data fra personen selv – fx om hvor mange timer de sidder ned eller går om dagen og i hvor lange perioder. Den personlige information bliver registreret via et armbånd, som måler personens fysiske aktivitet og søvnmønster.

Projektet løber indtil 2020 og SDU-forskerne kommer for alvor på banen, når app’en skal testes. ”Center for muskel og led sundhed” skal stå i spidsen for den forskningsmæssige afprøvning af app’en, når vores udenlandske kolleger har udviklet den. Virker den efter hensigten og kan den gøre den afgørende forskel for mennesker med lændesmerter, som vi håber? Det skal vores avancerede testfaciliteter bruges til at svare på,” siger Karen Søgaard.

Et europæisk samarbejde

Forskningsprojektet SELFBACK bliver gennemført i samarbejde mellem otte partnere fra fem europæiske lande:

  • Institutt for Samfunnsmedisin (projektleder) og Institutt for Datateknikk, begge fra Norges Teknisk-naturvidenskabelige Universitet
  • Syddansk Universitet, Danmark og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Robert Gordon University og University of Glasgow, Skotland
  • Kiolis, Frankrig
  • Health Leads, Holland

Projektet er økonomisk støttet fra Horizon 2020 EU-fondsmidler på 40 millioner og forventes afsluttet i 2020.