Skip to main content

SDU-forsker modtager 12 mio. kroner til at få gymnasieelever op af stolen

Nordea-fonden støtter forskningsprojekt om gymnasieelevers trivsel og bevægelse.

Rikke Krølner, forsker ved Center for Interventionsforskning under Syddansk Universitet, har netop modtaget 12 mio. kroner.

Pengene kommer fra Nordea-fonden og skal bruges til at fremme gymnasieelevers trivsel og få dem til at bevæge sig mere i hverdagen.

Undersøgelser viser, at mange gymnasieelever får for lidt motion. Ofte stopper de unge med at dyrke sport, når de begynder i gymnasiet, til fordel for fritidsarbejde, lektier og fester.

Rikke Krølner og hendes forskerkollegaer skal udvikle og afprøve en indsats, der i samarbejde med idrætsstuderende og lokale idrætsforeninger skal motivere de unge til at bevæge sig mere både før, efter
og i løbet af skoledagen.

Aktiviteterne skal skræddersyes til det enkelte gymnasium, så de passer til gymnasiernes fysiske rammer og til elevernes ønsker. Et mål for projektet er, at den øgede aktivitet vil smitte af på de unges generelle trivsel og følelse af at være en del af et socialt fællesskab.

Indsatsen vil i første omgang blive afprøvet på 30 gymnasier fra hele landet og 21.000 elever. I løbet af projektperioden vil indsatsen også blive afprøvet på andre ungdomsuddannelser.

Rikke Krølner er forsker og adjunkt ved Center for Interventionsforskning, der er et forskningscenter under Syddansk Universitet.