Skip to main content

Ny lektor på Rygcenter Syddanmark

Kiropraktor, seniorforsker, ph.d. Tue Secher Jensen, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt er sammen med sin sygehusansættelse blevet ansat som klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

En del af Tue Secher Jensens forskningstid lægges i øvrigt på NIKKB - Kiropraktorernes Videncenter - hvor han arbejder med implementering af kliniske retningslinjer i kiropraktorpraksis. Begge ansættelser er støttet økonomisk gennem bevillinger fra ”Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse”.

Tue Secher Jensen er 40 år og uddannet som kiropraktor fra Syddansk Universitet i 2002. Sideløbende med sit turnusophold i kiropraktorpraksis i Fredericia og Ringsted har han arbejdet som forskningsassistent ved det daværende Rygcenter Fyn i Ringe, hvor han var tilknyttet flere projekter omkring MR-skanning af patienter med rygsmerter. Netop MR-skanningers betydning for patientforløbet for patienter med rygsmerter er det overordnede tema for Tue Secher Jensens forskning, og han forsvarede således i 2009 sin ph.d.-afhandling: ”Modic-forandringer – prævalens og sammenhæng med lændesmerter i personer fra den danske normalbefolkning”.


Tue Secher Jensens har desuden været formand for en arbejdsgruppe, bestående af radiologer og kiropraktorer, som har udarbejdet kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet og er medlem af Dansk Kiropraktor Råd.

Privat er Tue Secher Jensen bosiddende i Middelfart, er gift og har to børn.