Skip to main content

Talent får 500.000 til forskning i modermærkekræft

Rikke Sick Andersen forsker i, hvordan kroppens eget immunforsvar kan bruges til at bekæmpe kræft.

Ikke nok med at Rikke Sick Andersen, der forsker i kræft på Institut for Molekylær Medicin, har fået tildelt et individuelt postdoc- stipendium fra Det Frie Forskningsråd. Nu har forskningsrådet oven i hædret hende som forskertalent med en ekstra bevilling på 500.000 kroner.

Rikke Sick Andersen forsker særligt i modermærkekræft og i hvordan kroppens eget immunforsvar kan bruges til at bekæmpe kræft. I sit forskningsprojekt undersøger hun, hvilke af de såkaldte cancer/testis antigener der er involveret i udviklingen af modermærkekræft, da disse antigener er vigtige for kræftcellerne, og derfor også vil være blandt de bedste mål for kræft- behandlingen.

Samarbejde med eksperter i London

Rikke Sick Andersen planlægger at bruge sin bevilling blandt andet på at komme til London og her etablere et samarbejde med en gruppe, der har stor erfaring inden for forskning i modermærkekræft.

Bevillingen til Rikke Sick Andersen kommer fra Sapere Aude-programmet. Det er et karriereprogram i Det Frie Forskningsråd, som sigter på at udvikle de dygtigste forskeres evner, nationalt og internationalt. Det Fire Forskningsråd hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Læs mere om Rikke Sick Andersen på ministeriets hjemmeside.