Skip to main content

Ny psykiatriprofessor

Overlæge Bent Nielsen er ansat som professor mso i psykiatri ved Klinisk Institut

Bent Nielsen, overlæge ph.d., Almenpsykiatrisk Afdeling i Odense er ansat som klinisk professor med særlige opgaver i psykiatri ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.
Bent Nielsen er uddannet læge fra Odense Universitet i 1981. Han blev speciallæge i psykiatri i 1991 og har arbejdet som overlæge ved Almenpsykiatrisk Afdeling, Odense siden 1991. Siden 2003 har han være ansat i en kombinationsstilling som overlæge og forskningslektor ved Syddansk Universitet.

Bent Nielsen skal især beskæftiget sig med patienter med skizofreni og patienter med alkoholproblemer i den patientnære psykiatriske sundhedstjenesteforskning. Han har igennem en årrække beskæftiget sig med forskningsfeltet og været forfatter til halvhundrede nationale og internationale videnskabelige publikationer samt vejledt flere ph.d.-studerende.
Bent Nielsen har de sidste 15 år været leder af "Enheden for klinisk alkoholforskning" og har her gennemført flere forskningsprojekter, der har bidraget til en forbedret psykosocial behandling af ambulante alkoholmisbrugere. I de kommende år vil han fortsætte dette arbejde, hvor fokus vil være identifikation af psykiske sygdomme hos alkoholmisbruger og udvikling af behandlingsmåder, der inddrager patienternes eget valg af behandling.
Indenfor skizofreniområdet vil han især arbejde på at styrke det forskningsmæssige samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Han forventer, at en målrettet tværsektoriel forskningsindsats vil gøre det muligt at udvikle fremtidens psykiatri og dermed skabe forudsætninger for, at de psykiatriske patienter kan få en evidensbaseret udredning, behandling og rehabilitering, der hele tiden forbedres og sikrer det gode patientforløb.
En væsentlig del af forskningsstrategien vil være at omsætte de opnåede resultater fra forskningen til daglig praksis. En sådan strategi har Bent Nielsen gennemført i flere studier ved anvendelse af en forskningsbaseret kvalitetsudvikling. Han har for dette arbejde i 2000 og 2005 modtaget årets kvalitetspris af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.