Skip to main content

Forskere finder nyt protein, som kan bruges til målrettet behandling af modermærkekræft

Behandlingsmulighederne for patienter med modermærkekræft, der har spredt sig til flere dele af kroppen, er dårlige og kun 5 procent er i live efter 5 år. Det skyldes at kræftcellerne ikke reagerer på de cellegifte som normalt benyttes til kræftbehandling, og at kræftcellerne udvikler resistens overfor nye behandlingsmetoder. Derfor gælder det om at finde nye måder hvorpå man specifikt og effektivt kan slå kræftcellerne ihjel.

Forskere fra Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet har fundet at kræftceller i modermærker (melanomceller) producerer et protein kaldet SSX2, som ikke findes i de fleste af kroppens andre celler, og som ser ud til at være medvirkende til at normale celler bliver til kræftceller.

”Proteinet SSX2 er kun til stede i kræftceller og det er derfor oplagt at målrette behandlingen, så den rammer netop der,” fortæller Morten Gjerstorff, lektor og ph.d. på Syddansk Universitet.
”Netop dette protein spiller en særlig rolle i kræftudviklingen, da det både stimulerer kræftcellernes vækst og giver dna-skader”. Disse egenskaber gør SSX2 til en godt terapeutisk target (specifikt mål), og åbner op for udvikling af nye behandlingsmuligheder patienter med modermærkekræft.

 Modermærkekræftceller med SSX2 proteinet.
Billedet til venstre viser farvning af DNA. Til højre ses farvning af DNA skader.

Næste skridt bliver at undersøge om patienter, hvis kræftceller producerer SSX2, har en dårligere overlevelse, samt at finde ud af hvordan SSX2 proteinets terapeutiske potentiale kan udnyttes.

”Hvis vi kan koble tilstedeværelsen af proteinet med patienternes outcome, det vil sige deres respons på behandling og overlevelse, er vi nået et stort skridt tættere på at kunne behandle patienterne bedre. I modsætning til mange andre kræftformer har vi ikke fundet nøglen til effektiv behandling af modermærkekræft endnu,” siger Morten Gjerstorff.

Resultaterne er publiceret i de respekterede internationale tidsskrifter Molecular Oncology og Nucleic Acids Research.

Ph.d.-studerende Katrine Greve har med sin forskning bidraget til arbejdet.