Projekt nummer 1000 optaget hos OPEN: behandling af tarmkræft

De seneste år er forskningsstøtteenheden OPEN vokset og vokset. For nylig kunne de byde velkommen til projekt nummer 1000, et lægemiddelforsøg på Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt.

OPEN hjælper sundhedsvidenskabelige forskere i Region Syddanmark med dataindsamling, biobank, registerdata og formalia omkring deres forskningsprojekter. En unik forskningsstøtte i Danmark, som i 2018 kunne fejre 10-års jubilæum – og som netop har optaget projekt nummer 1000 under vingerne.

-Vi er til for forskerne og er her for at gøre deres forskning lettere. Vi hjælper både kvalitative og kvantitative forskere med det juridiske i forhold til netop deres projekt og tilbyder dem et sikkert sted at indsamle, opbevare og analysere deres data, så hr. og fru Jensens data ikke bare ligger på en tilfældig pc i regionen uden opsyn, fortæller Mette Lindholm Blicher Amlund, projektkoordinator og kvalitetsansvarlig hos OPEN. 

Hun har været med på OPEN’s rejse siden projektnummer 406 i februar 2017. Og siden er kurven kun gået én vej: opad. Nu optager OPEN omkring 250 projekter om året.

Graf_Open

 

Både store og små projekter

-Alle regionens sygehuse bruger os, og vi er inde over både helt lokale projekter med 15 patienter og store internationale projekter med flere tusinde deltagere, fortæller Mette Lindholm Blicher Amlund.

Hun oplever, at både nationale og internationale samarbejdspartnere på forskningsprojekterne giver udtryk for stor beundring for niveauet af hjælp, som forskerne får hos OPEN.

Hjælp på alle stadier

Forskerne der søger hjælp hos OPEN, henvender sig på alle stadier af deres forskningsprojekt. Nogle kommer lang tid før projektets egentlige start, andre når dataindsamlingen skal til at begynde, og så er der dem som henvender sig, når de er færdige med selve indsamlingen af data på papir og har brug for et sted at opbevare og analysere dem elektronisk.

Og det er aldrig for sent at søge hjælp hos OPEN.

En af de forskere, der søger støtte fra OPEN lige fra opstarten af sit projekt, er Natacha Dencker Trabjerg, som er ph.d.-studerende på Institut for Regional Sundhedsforskning og arbejder på Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt.

Henvendelse efter gode anbefalinger

Projektet handler om medicinsk behandling af tarmkræft og er det første projekt for hende, men nummer 1000 hos OPEN. Det blev fejret med kage til hele enheden, da Natacha var på besøg for at få sit projekt optaget i OPEN.

-Kolleger som allerede har projekter i OPEN, har anbefalet mig at benytte OPEN til håndtering og opbevaring af data. Alle har været meget tilfredse med deres service.

Efter optagelsesmøde med projektkoordinator er Natacha og projektsygeplejerske Anne Krogh gået videre til opstartsmøde med datamanager Allan Lind-Thomsen fra OPEN, hvor de lærer hvordan de bruger REDCap, som er den database, de skal anvende til deres projekt.

Håb om mere effektiv behandling

I studiet skal 74 patienter med metastatisk tarmkræft gennem et lodtrækningsforsøg tilbydes standardbehandling med kombination af kemoterapi og antistof suppleret med enten vitamin E (tocotrienol) eller placebo (uvirksomt stof).

Forskningsspørgsmålet hun ønsker at belyse er, om behandlingen kan blive mere effektiv ved at tilføje vitamin E til behandling af udbredt tarmkræft.

Og al den data, hun indsamler undervejs, er i sikkerhed hos OPEN.

Befolkningens data er sikret

Sikkerheden er et nøgleord for OPEN, og med den nylige GDPR-lovgivning er der blevet øget fokus på vigtigheden af at håndtere data korrekt.

-Borgere som deltager i kliniske forsøg, skal ikke bekymre sig om, hvor deres personlige oplysninger er eller hvordan de bruges, siger Mette Lindholm.

-Ikke når projektet samarbejder med OPEN.

Fakta om OPEN

OPEN hjælper forskere med at opstarte kliniske studier, gør det lettere at opsamle og opbevare biologiske prøver og kliniske data samt faciliterer registerbaseret forskning omkring de kliniske kohorter.

OPEN blev etableret som en del af Odense Universitetshospitals forskningsstrategi for perioden 2007-2012. Forskningsstrategien, såvel som OPEN, er sat i værk i nært samarbejde med Klinisk Institut under Syddansk Universitet.

1. januar 2018 åbnede OPEN dørene for forskerne ved de regionale sygehusenheder: Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland inkl. Dansk Gigthospital og psykiatrisygehuset og dækker nu hele Region Syddanmark.