Skip to main content

Professorat i betændelsestilstande i lunger og blodkar

Dr.med. Grith Lykke Sørensen er udnævnt til professor i et nyt professorat i betændelsestilstande i lunger og blodkar på Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet, SDU.

Forskningsmæssigt har Grith Lykke Sørensens fokus været på molekyler, som dels er en del af lungernes medfødte immunforsvar, dels spiller vigtige roller i relation til karvækst og betændelse. Hendes forskning har et stærkt innovativt og translationelt sigte, dvs. ny forskning sigter på at blive omsat fra laboratorieobservationer til klinisk brug.

I den forbindelse har Grith Lykke Sørensen deltaget i adskillige kliniske undersøgelser af blodmarkører i sygdomsprognose, og hun har et tæt samarbejde med en række klinikere fra Odense Universitets Hospital. Hun er projektleder for CeKOL (Center for KOL-forskning) og for DARE-project (udvikling af lægemiddel mod Diabetisk og AldersRElateret blindhed), som begge er projekter finansieret af Innovationsfond Danmark.

Grith Lykke Sørensen er uddannet bachelor i molekylærbiologi og kemi ved Roskilde Universitet, cand.scient. i humanbiologi fra Københavns Universitet, og hun graduerede som Ph.d. ved Syddansk Universitet i 2003. Samme sted blev hun dr. med i 2017. Hun har været ansat som lektor i immunologi på Institut ved Molekylær Medicin på SDU siden 2009 og varetager her undervisning i biokemi, fysiologi og immunologi for et bredt spektrum af studerende.

Grith Lykke Sørensen er er forfatter til mere end 80 videnskabelige artikler, 2 bog kapitler og er medopfinder af 4 patenter og har været medstifter af Biolectin ApS.

 

Mød forskeren

Grith Lykke Sørensen, lektor på Cancer- og Inflammationsforskning, Institut for Molekylær Medicin, SDU.

Kontakt