Skip to main content

Ny professor i endokrinologi ved Syddansk Universitet og Næstved Sygehus.

Overlæge ved Næstved Sygehus Jan Kvetny er udnævnt til professor i endokrinologi ved Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning.

Jan Kvetnys forskningsområde er kroppens stofskifte (metabolisme) og stofskiftehormoners virkning i cellerne. Indenfor dette felt har Jan Kvetny publiceret en række artikler og bogkapitler samt givet præsentationer ved internationale kongresser.
Jan Kvetnys professorat skal benyttes til yderligere forskning indenfor området, med henblik på at belyse den betydning, stofskiftehormonernes styring af mitokondriefunktionen har på udvikling og komplikationer i sygdomsgrupper som diabetes og stofskiftesygdom – og også betydningen for fertilitet og graviditet. Mitokondrierne er den del af cellen, hvor stofskiftet foregår.

Med afsæt i Den Sjællandske Befolkningsundersøgelse, og med brug af molekylær biologiske teknikker, skal Jan Kvetny også forske i betydningen af lette stofskifteforstyrrelser for hjertekarsygdomme. Han vil blandt andet etablere en fokuseret forskningsgruppe indenfor dette felt for at styrke området regionalt, såvel som i et samarbejde med andre regioner og med udenlandske forskergrupper.
Jan Kvetny er født i København, blev student fra Struer Statsgymnasium i 1966 og cand. med. fra Københavns Universitet i 1973. Han er uddannet indenfor intern medicin på sygehuse i København og på Odense Universitetshospital. Han opnåede speciallægeanerkendelse i intern medicin i 1983, i medicinsk endokrinologi i 1984 og erhvervede den medicinske doktorgrad i 1986.

Jan Kvetny blev overlæge på sygehuset i Esbjerg i 1990, administrerende overlæge samme sted 1996-1999 og centerchef samme sted 1999 til 2001. Siden 2005 har han været specialeansvarlig overlæge ved Endokrinologisk Afdeling, Næstved Sygehus. I 2012 konstitueret som Forskningsleder ved Forskningsenheden i Sygehus Syd.

Jan Kvetny har været klinisk lektor ved institut for klinisk kemi, Odense Universitet 1981-1983, lektor ved institut for intern medicin, Odense Universitet 1983 - 1990. lektor ved Syddansk Universitets Pædagogisk Udviklende Funktion 2004 - 2005, forskningslektor ved Københavns Universitet2006-2012.
I forbindelse med ansættelserne på kliniske afdelinger er der etableret forskningsmiljøer indenfor molekylær endokrinologi, og Jan Kvetny er og har været vejleder for flere ph.d.-studerende.

Jan Kvetny er gift med tandlæge Birgitte Kvetny og har to vokse døtre.