Skip to main content

Ny professor i børneallergi på SDU og OUH

Susanne Halken er pr 1. maj 2013 ansat som klinisk professor med særlige opgaver i pædiatrisk allergologi – dvs. allergiske sygdomme hos børn - ved Hans Christian Andersens Børnehospital, Odense Universitetshospital, og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

I stillingen som klinisk professor skal Susanne Halken styrke og videreudvikle forskningen i allergiske sygdomme hos børn – bl.a. ved at styrke det tværfaglige samarbejde såvel lokalt, regionalt og nationalt som internationalt. Hun fortsætter desuden som overlæge med ansvar for udredning og behandling af børn med astma og allergi ved HC Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital. Desuden skal Susanne Halken fortsat deltage i og styrke det europæiske og internationale samarbejde om bl.a. uddannelse og udarbejdelse af fælles vejledninger og anbefalinger vedrørende undersøgelse, behandling og forebyggelse af allergiske sygdomme hos børn.

Foruden arbejdet med patienterne har Susanne Halken i de sidste ca. 25 år ydet en betydelig forskningsindsat indenfor allergiske sygdomme hos børn. Hun har bl.a. gennemført flere store undersøgelser om udvikling af og mulighederne for at forebygge disse sygdomme. For dette arbejde modtog hun i 1998 den 10. guldmedalje for allergiforskning i Europa fra ”Foundation for Allergy Research in Europe” fra det europæiske allergiselskab, og det førte senere til et disputatsarbejde om forebyggelse af allergiske sygdomme hos børn i 2004. Undersøgelserne har også været stærkt medvirkende til revision af de internationale retningslinjer for allergiforebyggelse. Desuden har hun bidraget med undersøgelser om behandling af allergisk astma og høfeber blandet andet med allergivaccination.

”- Vi er meget glade for at kunne ansætte Susanne Halken som professor”, siger Henrik Villadsen, direktør ved Odense Universitetshospital. ”- Hun er en stærk profil indenfor allergi-området og det nye professorat skal ses som led i en meget bevidst opbygning af forskningskapaciteten indenfor alle højt-specialiserede områder, idet vi ønsker at kunne levere forskningsunderstøttet behandling på alle disse”.

Susanne Halken har publiceret talrige videnskabelige artikler i såvel danske som internationalt anerkendte tidsskrifter og hun har holdt talrige foredrag, både som inviteret foredragsholder til internationale kongresser, for kolleger, andet sundhedspersonale samt i patientforeninger.

Susanne Halken nyder stor international anerkendelse bl.a. for sin forskning, men også på grund af et mangeårigt aktivt engagement i det europæiske allergiselskab ”European Academy for Allergy and Clinical Immunology”, hvor hun bl.a. har været formand for børnesektionen, deltaget i flere arbejdsgrupper og været med til at organisere flere store kongresser. I dette regi er Susanne Halken også involveret i en arbejdsgruppe som udarbejder uddannelsesprogrammer for den europæiske uddannelse som specialist i børneallergi.

”- Susanne Halkens meget store internationale netværk i relation til forskning og videreuddannelse af læger er vigtig for os”, siger Kim Brixen, leder af Klinisk Institut, Syddansk Universitet, ”- Kun ved internationalt udsyn og samarbejde kan vi være på forkant med udviklingen. Og både studerende og patienter forventer – helt naturligt – at vi leverer både undervisning og behandling, som er helt up to date”.

Susanne Halken blev uddannet som læge ved det daværende Odense Universitet i 1978 og børnelæge i 1989. Derefter videreuddannede hun sig og opnåede såvel europæisk som dansk anerkendelse som fagområdespecialist i allergiske sygdomme hos børn.

Susanne Halken var ansat som overlæge med ansvar for astma og allergi hos børn på Børneafdelingen, Sønderborg Sygehus, fra 1993 til 2005 hvor hun blev overlæge ved Børneafdelingen, HC Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital. Desuden har hun siden 1993 været klinisk lektor ved Syddansk Universitet og bl.a. haft ansvar for de medicinstuderendes praktikantophold på børneafdelingen.


Susanne Halken er gift med ingeniør Niels Immerkjær. Parret har to voksne børn. Den sparsomme fritid udnyttes ofte til at nyde naturen og sommerhuset på Hindsholm.