Skip to main content

Prisuddeling på Klinisk Institut

Ved det årlige staff seminar på Klinisk Institut blev der uddelt priser til tre forskere, der har skilt sig positivt ud i årets løb.

Bedste Ph.d. præsentation:

Et bedømmelsesudvalg bestående af de to adjungerede professorer, Joseph Murray og Steven Feldman, tildelte Ann Bøcher Secher Banke fra Kardiologisk afdeling for projektet: Long term incidence of heart failure in women with breast cancer after trastuzumab treatment

Bedste vejleder:

Professor Jakob Grauslund fra Forskningsenheden for Oftalmologi på baggrund af indstillinger fra studerende.
Prisen blev modtaget på Jakobs vegne af: Thomas Lie Torp


I indstillingen fra en studerende blev følgende især fremhævet:
- Siden han overtog roret fra den foregående og meget afholdte professor, har han egenhændigt udviklet og styrket forskningsenheden, som nu er en af de mest forskningsaktive øjenafdelinger i Danmark. Da han overtog 5 ph.d. studerende, tilsidesatte han eget arbejde og ambitioner for at hjælpe disse succesfuldt i mål med deres forskningsprojekter. Derfor var glæden blandt os stor, da han efterfølgende blev ansat som ny professor ved Øjenafdelingen.

Publikationsprisen:

Jes Sanddal Lindholdt fra Hjerte- og Karkirurgisk afdeling.

Dommere af internationalt format:

Bedømmelsesudvalget bestod af af adjungeret professor Joseph Murray, Pædiatri, som også holdt dagens festforelæsning omkring Mayo Clinic og adjungeret professor Steven Feldman, Dermato-venerologi og Allergi. De ses her i selskab med professor Anette Bygum, Dermato-venerologi og Allergi.