Skip to main content

Perflourerede stoffer øger risikoen for feber hos børn

En ny undersøgelse fra Odense Børnekohorte, OUH og SDU, viser, at høje niveauer af perfluorerede stoffer i kvindens blod under graviditeten øger risikoen for, at barnet oplever flere dage med feber i de første leveår.

Perfluorerede stoffer (PFAS’er) er fedt- og vandafvisende kemikalier, der findes i en lang række almindelige forbrugsvarer som bl.a. imprægnering, pizzabakker, popcornsposer og regntøj. Stofferne findes derfor i både fødevarer, støv og luft, og optages let i kroppen og de kan måles hos næsten alle gravide. Hos gravide kvinder overføres PFAS’erne også til det ufødte barn. Barnet i moderens mave er meget sårbart overfor udefrakommende påvirkninger og selv små forstyrrelser kan få betydning for dets udvikling. Tidligere undersøgelser har vist, at hvis man udsættes for PFAS’er som foster, kan det påvirke immunforsvarets funktion senere i livet.

I løbet af 2014 og 2015 deltog en stor del af familierne i Odense Børnekohorte i et projekt omkring infektioner i småbørnsalderen. Her blev antallet af dage med symptomer på infektion hos børnene rapporteret af forældrene i en SMS hver fjortende dag i et helt år. Forekomsten af symptomer hos børnene blev sat i relation til mødrenes koncentration af PFAS’er i de blodprøver, der blev taget i starten af graviditeten.

Vores undersøgelser viste, at jo højere koncentration af PFAS i den gravide kvindes blod, jo flere dage med feber havde barnet, hvilket tyder på en øget forekomst af infektioner.

Odense Børnekohorte – et projekt om børns sundhed følger børn født i Odense Kommune og på Odense Universitetshospital (OUH) i 18 år for at få ny og mere detaljeret viden, om hvad der fremmer børns sundhed.

”I Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune er vi optaget af at højne alle børns sundhed og trivsel. Derfor glæder det mig også, at de nye forskningsresultater fra vores fælles børnekohorte bidrager med vigtig viden om, hvordan børns sygdom kan forebygges, allerede inden børnene bliver født. Den nye viden fra Odense Børnekohorte påviser sammenhænge mellem kemiske stoffer i vores omgivelser og børns sundhed og sygdom, og det er mit håb, at den værdifulde viden vil blive brugt af andre, så vi kan forhindre, at børns sundhed udvikler sig i negativ retning”, fortæller Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand i Odense Kommune.

Om Odense Børnekohorte

Projektet startede op 1. januar 2010 og tilbød alle gravide og partner, bosiddende i Odense Kommune frem til midten af 2012, at deltage. Foruden en beskeden række undersøgelser jævnt fordelt over årene, besvarer deltagerne også spørgeskemaer. Alt sammen data, som er med til at give forskerne grundig indsigt i helt normale familiers livsstil og vilkår. Indtil videre er der 15 forskellige delprojekter med, som hver især undersøger hver deres sundhedsområde. Dette gælder lige fra udviklingen af børnesprog og motorisk udvikling til mere specifikke områder, som Polycystisk Ovariesyndrom (PCOS).
Der deltager 2547 børn, som på nuværende tidspunkt er mellem 3 og 6 år.

Læs mere om Odense Børnekohorte på www.odense.dk/odensekohorten

Undersøgelsen er publiceret i tidsskriftet Environment International og har titlen ”Association between prenatal exposure to perfluorinated compounds and symptoms of infections at age 1–4 years among 359 children in the Odense Child Cohort”.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016303245