Skip to main content

Ny professor i onkologi på Vejle Sygehus og SDU

Overlæge, ph.d. Karina Dahl Steffensen (45) er pr 1. februar udnævnt til professor i klinisk onkologi ved SDU, Institut for Regional Sundhedsforskning og Vejle Sygehus.

Karina Dahl Steffensens vigtigste forskningsområde er kræftbehandling indenfor det gynækologiske område. Hun arbejder således med bl.a. kliniske forsøg i kræftbehandlingen, dvs. kemoterapi og nye biologiske behandlingsmidler - samt forskning med biomarkører, hvor vægten hovedsageligt er lagt indenfor kræft i æggestokkene. Denne forskning foregår tæt på det kliniske arbejde og patienterne, så den hurtigt kan tages i brug i behandlingen.

Ud over sin stilling som overlæge på Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehuse har Karina Dahl Steffensen siden 2014 været leder af Center for Fælles Beslutningstagning på Vejle Sygehus, som arbejder med fælles beslutningstagning. Fælles beslutningstagning handler om at inddrage patienter i beslutninger under deres sygdomsforløb. Det er et samarbejde mellem patient og klinikere, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling og opfølgning i den grad og på de måder, som patienten ønsker.

Centeret blev etableret i 2014 som et led i Vejle Sygehus’ vision om at blive patienterne kræftsygehus. Karina Dahl Steffensen er drivkraften bag centrets virke, som blandt andet udvikler beslutningsstøtteværktøjer, der skal støtte patienterne, når de sammen med deres læge skal træffe beslutninger i deres sygdomsforløb.

Karina Dahl Steffensen er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1999. Hun forsvarede sin ph.d.-afhandling ” "HER familien ved æggestokkræft - biologiske og kliniske aspekter" i 2008 ved Syddansk Universitet i Odense. I 2014 blev hun speciallæge i klinisk onkologi og ansat som overlæge ved Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, hvor hun hovedsageligt arbejder med gynækologisk onkologi.

Hun er tidligere prismodtager af Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendiat (2007), som gav mulighed for et ophold som gæsteforsker i fire måneder ved Yale University, School of Medicine, Institut for Obstetrik, Gynækologi og reproduktiv Immunologi (Gil Mor Lab, New Haven, CT, USA).

Karina Dahl Steffensen er repræsenteret i en lang række udvalg herunder den danske ovariecancergruppe, er næstformand i dansk gynækologisk cancer gruppes forskningsgruppe og sidder i Danish Comprehensive Cancer Centers (DCCC) faglige udvalg. Endvidere er hun medlem af en tænketank for forskere under Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) under organisationen Danske Patienter.

Mød forskeren

Karina Dahl Steffensen, overlæge, ph.d. ved Onkologisk Afdeling, IRS og Vejle Sygehus

Kontakt