Skip to main content

Udvikling af modificerede antistoffer støttes med 15 millioner

SDU-projekt får en fjerdedel af pengene i et nyt tværvidenskabeligt program for innovativ forskning.

Novo Nordisk Fonden har uddelt de første fire bevillinger á 15 millioner kroner i Novo Nordisk Foundation Interdisciplinary Synergy Programme, der har til formål at yde støtte til nytænkende, risikobetonet, tværdisciplinær forskning med et biomedicinsk og/eller bioteknologisk mål.

Søren Kragh Moestrup, professor på Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet, er manden bag et af projekterne. Han vil med bevillingen de næste tre år arbejde med at udvikle en ny type bioteknologisk modificerede antistoffer og nanopartikler, der har en forbedret evne til at aflevere lægemidler i cellerne.

Antistoffer udvikles i stigende grad til at fremføre lægemidler til kræftceller eller væv, der understøtter kræftvækst. Den målrettede behandling begrænser bivirkninger fra normalt væv.

“Vi håber, at denne nye type antistoffer kan føre til yderligere nedsættelse af effektiv dosis og bivirkningerne fra kemoterapi,” siger Søren Kragh Moestrup.
“Desuden vil vi undersøge antistofferne inden for behandling af inflammationssygdomme, hvor vi også tror, at der er potentiale for at bruge modificerede antistoffer i behandlingen.”

Søren Kragh Moestrup har fået bevillingen på 15 millioner kroner sammen med forskere fra DTU, Aarhus Universitetshospital og Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy.

Brug for nytænkning
Med programmet ønsker Novo Nordisk Fonden at fremme en nyskabende forskningskultur i Danmark med frembringelse af vigtig videnskabelig synergi, hvis natur er ”high risk og high gain”. Interdisciplinær forskning betyder, at forskergrupper etablerer et nært samarbejde på tværs af fagdiscipliner med henblik på at finde svar på et fælles forskningsspørgsmål. Ambitionen er, at det videnskabelige udbytte bliver større, end hvad udbyttet for de enkelte grupper ville være tilsammen.

Novo Nordisk Fonden uddeler årligt op til 60 millioner kroner til op til fire 3-årige projekter á 15 millioner kroner.
Hvidovre Hospital har fået bevilling til et projekt om elektro-magnetisk hjernestimulation.
Rigshospitalet har fået til et projekt om behandling af blodprop i hjertet.
Og endelig har Københavns Universitet modtaget støtte til udvikling af kræftbehandling med laserlys på nanopartikler.