Skip to main content

Millionstøtte til unge SDU-forskeres projekter om sundhed

Både knæ og nervesystem kan gå lysere tider i møde med de nye forskningsprojekter, som to unge forskere fra SDU har fået midler fra Det Frie Forskningsråd til at realisere. De har fået henholdsvis 2,1 og 1,6 millioner kroner fra puljen, der har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

Træning eller kikkertoperation

Søren Thorgaard Skou, post.doc., Institut for Idræt og Biomekanik, har fået 1,6 millioner kroner til at undersøge, om kikkertkirurg i knæet er bedre til at reducere smerte og forbedre funktion og livskvalitet sammenlignet med træning og uddannelse hos yngre patienter med meniskskade.
Kikkertkirurgi ved meniskskader er den hyppigst udførte ortopædkirurgiske procedure og er i kraftig stigning. I Danmark alene er der udført over 150.000 kikkertoperationer fra år 2000-2011.
Paradoksalt nok er der i den samme periode blevet publiceret flere studier som viser, at kikkertkirurgi for meniskskader hos midaldrende og ældre patienter ikke giver yderligere smertereduktion og forbedret funktion i tillæg til træning, men til gengæld er operationen forbundet med flere alvorlige bivirkninger.
I modsætning til meniskskader hos midaldrende og ældre patienter er de fleste meniskskader hos yngre voksne (18-35 år) opstået pga. et traume – ofte i forbindelse med sport. Denne patientgruppe anses bedst behandlet med kirurgi – men der mangler forskning, hvor der sammenlignes med et ikke-kirurgisk alternativ, til at understøtte dette.

Stimulering af cellers evne til at genopbygge

Agnieszka Anna Wlodarczyk, post.doc., Institut for Molekylær Medicin, modtager 2.1 millioner kroner til at undersøge om en bestemt type hjerneceller (mikroglia) kan bruges til bedre behandling af multipel sclerose (MS)
Multipel sklerose (MS) er en kronisk sygdom i centralnervesystemet, der især rammer unge.
I Danmark rammer den 1-2 ud af 1000. Årsagen til MS er ukendt, men den formodes at bestå af et immunmedieret angreb på nervefibre (axoner) og den omkringliggende myelinskede, resulterende i kliniske symptomer og invalidering.
Disse angreb giver varige skader, men Agnieszka Wlodarczyk håber at kunne stimulere nervefibrene og myelinskederne til at genopbygge sig selv ved brug af forskellige undertyper af mikroglia-celler.
Det vil åbne nye muligheder for behandling af MS.