Skip to main content

Lungekræft: Forskere finder modsvar til resistens

Ny kombination af kendte lægemidler hæmmer væksten af tumorer og forbedrer dermed lungekræftpatienters overlevelse, viser forskning fra SDU.

Forskere på Syddansk Universitet har fundet et modsvar til den resistens, som mange lungekræftpatienter udvikler over for et nyere lægemiddel, der kan bremse væksten i tumorer.

Tyrosinkinasehæmmer er et målrettet lægemiddel, der bruges til at blokere en særlig signalvej EFGR i kræftcellerne og dermed stoppe tumorvæksten. Men ofte holder den gode effekt ikke. Efter cirka et år har lungekræftcellerne fundet andre måder at formere sig på, så mange patienter bliver resistente over for behandlingen.

-Vi har undersøgt, hvordan kræftcellerne undviger behandlingen. Det gør de på mindst 10 forskellige måder, og det komplicerer unægteligt udfordringen med at finde en behandling, der også på længere sigt kan stoppe tumorvækst og styrke lungekræftpatienters overlevelse, siger professor, overlæge Henrik Ditzel fra Institut for Molekylær Medicin på SDU og Onkologisk Afdeling, OUH.

Fællesnævner for resistens

Hans forskningsgruppe, med ph.d.-studerende Kirstine Jacobsen i spidsen, kan nu påvise en fællesnævner for alle de celler, der udvikler resistens; Cellerne har opgraderet en anden signalvej Akt, så der ses forhøjet Akt-aktivitet i celleprøver fra lungekræftpatienter, der ikke længere responderer på behandling med EGFR tyrosinkinasehæmmer.

Forskerne har derfor - i cellekulturer og på mus - testet en kombineret behandling med EGFR tyrosinkinasehæmmer og Akt-hæmmer, og testene viser, at tumorvæksten bremses.

Dette resultat, der netop er offentliggjort i det velansete tidsskrifte Nature Communications, kan, ifølge Henrik Ditzel relativt hurtigt få betydning for behandling af lungekræft.

-Der er allerede et godkendt lægemiddel, som kan hæmme Akt-aktiviteter, så vi satser på snart at komme i gang med et klinisk studie, hvor lungekræftpatienter, hvis kræftknude har forhøjet Akt-aktivitet, får en kombinationsbehandling med de to kendte lægemidler på én gang.

- På længere sigt er det håbet, at lungekræftpatienter får forlænget deres levetid, hvis man kan lægge flere forskellige behandlinger oveni hinanden – altså slå dem sammen til én behandling – i stedet for at give forskellige behandlinger i rap, siger Henrik Ditzel.

Fakta:

• Lungekræft er den hyppigste årsag til kræftdødelighed i verden. Studiet omhandler ikke-småcellet-lungekræft, som står for næsten 80 procent af alle tilfælde af lungekræft.
• Studiet er udført i samarbejde med forskere og læger fra Barcelona og San Francisco.
• Læs artiklen i Nature Communications.

Mød forskeren

Professor Henrik Ditzel, Institut for Molekylær Medicin, Cancer- og Inflammationsforskning på SDU.

Kontakt