Skip to main content

Læger for livet

Et nyt, stort hold læger er blevet sendt ud virkeligheden med eksamensbevis, opmuntrende ord og et stort ansvar for deres medmennesker.

Ole Skøtt, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet bød velkommen til dimissionen for den seneste årgang af nyuddannede læger i nye storslåede omgivelser i Odense Koncerthus.

I sin tale lagde han vægt på de unge menneskers rejse ind i en ny verden. En ny by, en ny kultur og et nyt sprog på studiet. Og den unikke nærhed, man under uddannelsen til læge får med andre mennesker, når man rører og måske endda skærer i dem.

Hele 126 nye kandidater aflagde lægeløftet og modtog deres eksamensbevis.

Pris til højeste gennemsnit
Traditionen tro overrakte direktør og læge Niels Riewerts Eriksen kandidateksamensprisen fra Nordic Medicare til kandidaten med det højeste karaktergennemsnit.

Prisen gik til Marianne Skalborg Jepsen, der ved sine eksaminer fik et flot gennemsnit på 11,1.

Hun er, som den syvende modtager af prisen, hvor de seks har været kvinder, ifølge Niels Riewerts Eriksen, et tydeligt bevis på den samfundsændring, der er sket de senere år, som har bragt kvinderne i flertal blandt de nye bærere af lægekitlen.

Floskler og banaliteter
En anden tradition ved dimissionen er talen ved en repræsentant fra holdet af kandidater. Christian Lautrup Andersen fokuserede, også traditionen tro, på, som han selv kaldte det ” floskler, banaliteter og pinlige historier”.

Med sjove eksempler fra studietiden, både faglige og mere løsslupne, gav han de knap 1000 tilhørere et indblik i studielivet.

Og et blik i krystalkuglen mod den fremtid, som venter ham og de tidligere studiekammerater på medicinstudiet.

Læger for livet
Regionsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark stod for festforelæsningen.
”Der vil være store forventninger til, hvad I kan og skal udrette, og jeg er sikker på, at I også har høje forventninger til jer selv,” sagde hun.

Jane Kraglund fremhævede, at erhvervet som læge adskiller sig fra alle andre erhverv ved at være ét, man har for livet.

”At være læge er ikke kun et erhverv, det er en måde at leve på.”