Skip to main content

Lægeløftet den 21. juni 2013

71 kandidater aflagde i dag lægeløftet over for Ole Skøtt, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i festsalen på Niels Bohrs Allé 1. Festsalen var fyldt op med kandidater, familie og venner, og højtideligheden foregik i en festlig stemning.

Dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ønskede alle kandidaterne tillykke og fortalte, at de for syv år siden var begyndt som talentfulde studerende på det populære medicinstudie, mens de netop i dag var talentfulde kandidater. Med det dertilhørende store ansvar.

Herefter talte Ole Skøtt om fakultetets vision, nemlig at forbedre menneskers sundhed.

”Men folkesundheden bliver først forbedret, når den nye viden bliver taget i brug ude i virkeligheden. For at sætte den nye viden i spil, skal vi vide hvordan, og vi skal vide noget om de mennesker, der skal implementere den nye viden. Derfor satser fakultetet også på at opbygge kandidatuddannelser, som er skræddersyede til professionsbachelorerne inden for sundhedsområdet.

Senest har fakultetet etableret en kandidatuddannelse i fysioterapi, og tre andre kandidatuddannelser er undervejs. Alle sundhedsfaglige professioner  bliver evidensbaserede. Glæd jer til det, sagde Ole Skøtt.

Dekanen rundede også dem, det i sidste ende handler om, nemlig patienterne: ”Når vi kommer til slutbrugeren – patienten – er det meget vigtigt, at I finder løsninger med og ikke for patienten. ”

Sundhedsfaglig direktør for Nordic Medicare, speciallæge Niels H. Riewerts Eriksen (billedet) overrakte derefter kandidateksamensprisen på 20.000 kroner til Sofie Skovmand Rasmussen for det højeste gennemsnit (11,67)Niels H. Riewerts Eriksen og Sofie Skovmand Rasmussen

”Nordic Medicare ønsker at støtte kandidaten med det højeste gennemsnit, og det gør vi, fordi vi gerne vil stimulere de processer, der kan bidrage til, at vi også i fremtiden har læger, der holder et højt internationalt snit. Og det er der i den grad behov for, sagde Niels H. Riewerts Eriksen blandt andet i sin tale.

Marius Kløvgaard Sørensen holdt kandidattalen for sine kammerater. I sin tale kom han ind på fællesskabet – og hvorfor det er så vigtigt.

”Da vi begyndte på lægestudiet, var det med udsigten til guld og grønne skove. Alle døre stod åbne for os. Men så kom finanskrisen. Og derfor er fællesskabet så vigtigt. For det er mit håb, at vi vil gøre det bedste for patienterne  - for at gøre det bedste og ikke for at konkurrere”.

Marius Kløvgaard Sørensen sluttede sin tale med at erklære, at ”jeg er stolt over at være jeres kollega fra i dag”.

Inden receptionen med de mange festklædte mennesker kunne begynde, var det tid til at overlade talerstolen til lægelig direktør, ph.d. Henrik Villadsen, Odense Universitetshospital, som stod for dagens festforelæsning.

Henrik Villadsen kom i sin tale blandt andet ind på, at lægekaldet stadig lever i bedste velgående:

”Nogen siger, at lægekaldet er afløst af afkald og opkald. Det kan måske nogle gange føles sådan. Men lægekaldet lever i bedste velgående. For intet kald overgår det at forandre mennesker liv. Et godt motto er: Min patient – mit ansvar!

I det hele taget kom Henrik Villadsen meget ind på forholdet mellem læge og patient i sin tale:

”Vi har omkring 1400 læger på Odense Universitetshospital, og jeg har ofte spekuleret over lakmusprøven: Hvordan skulle jeg afgøre, hvem jeg ville beholde, hvis det kom dertil? Jeg ville beholde de læger, der kunne svare positivt på følgende spørgsmål: Hvad har du gjort for dine patienter i dag? Hvad har du lært i dag? Hvad har du lært andre i dag? Hvad vil du gøre for dine patienter i morgen?

- Pas godt på jer selv – og pas godt på jeres patienter,” sluttede Henrik Villadsen sin tale til de 71 nye kandidater. 

 

Festforelæsningen kan læses her (PDF)