Skip to main content

Jan Hartvigsen får Kiropraktorprisen

Den internationalt anerkendt forsker, professor og kiropraktor Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet, modtager Dansk Kiropraktor Forenings store kiropraktorpris.

Prisen har et bredt sigte og kan tildeles en person eller en institution m.v., der har gjort en særlig indsats, enten inden for forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på og skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde.

Professor og kiropraktor Jan Hartvigsen er en af verdens førende eksperter inden for muskuloskeletal sundhed. I 2016 blev han rangeret som verdens førende ekspert inden for "muskuloskeletale smerter" af Expertscape.com. I 2017 blev han tildelt "Researcher of the Year" -prisen fra den amerikanske kiropraktikforening samt "David Chapmann-Smith Honorary Award" af World Federation of Chiropractic.

I indstillingen står der blandt andet at læse:
”Jan Hartvigsen lever til fulde op til kriterierne for at modtage prisen som Årets Kiropraktor. Som kiropraktor, professor og forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syd-dansk Universitet i Odense og seniorforsker ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, er han i mange år gået forrest i bestræbelserne på at udbrede kendskabet til kiropraktik og accept af professionen, ikke blot i Danmark, men også på verdensplan. Han har opnået at få muskel- og skeletsygdomme gjort til et prioriteret forskningsområde på fakultetsniveau ved SDU.”

Dansk Kiropraktor forenings Formand Lone Kousgaard Jørgensen udtalte i forbindelse med overrækkelse bl.a. følgende:
- Det er ikke nogen hemmelighed, at du Jan, har gjort utroligt meget for kiropraktikken ikke bare i Danmark, men i hele verden. Du er hele tiden parat til at tale for evidens. Du stiller dig gerne op, selv om det ikke altid umiddelbart er populært det du siger. Du har taget imod meget kritik, for at være forskningen tro, og udtale dig, også når forskningsresultaterne ikke entydigt peger kiropraktorernes vej.

Jan Hartvigsen udtalte følgende:
- Jeg er beæret over at modtage denne pris foran mine kolleger. Kiropraktorer har bevæget sig fra at være alternative behandlere til at være blandt de førende indenfor forskning og udvikling i håndtering af danskernes smerter og sygdomme i muskler og led. Det har været at privilegium at få lov til at være en del af den rejse. Men vi er slet ikke færdige. Vi er midt i en spændende udvikling, som jeg glæder mig til at være en del af i mange år fremover.

Mød forskeren

Professor, ph.d. og kiropraktor ved Institut for Idræt og Biomekanik.

Kontakt