Skip to main content

For meget fluor skader intelligensen

Drikkevand og særligt te kan indeholde så meget fluor, at det går ud over hjernes udvikling tidligt i livet. Det viser ny forskning fra den miljømedicinske forskningsgruppe på SDU.

Mange husker sikkert fluorskylningerne, som var standard i danske skoler indtil engang i 1980’erne og som for bare tyve år siden stadig blev brugt i hver tiende danske kommune til forebyggelse af caries, huller i tænderne. Det var før fluor blev en fast ingrediens i tandpasta, og før den generelle tandhygiejne var så god, som den er i dag. Fluorskylningerne viste sig at være overflødige.

Fluor, som kaldes fluorid, når det findes i opløsning, må ikke forveksles med fluorstofferne i blandt andet regntøj og pizzabakker, der de senere år er kommet i fokus på grund af risikoen for hormonforstyrrelser.

Fluorid kan styrke tændernes emalje og virker derfor i mundhulen. Derfor er der fluor i de fleste tandpastaer – man skal bare huske at spytte ud og ikke sluge tandpastaen.

Fluor fra drikkevand til fostre

Mange lande har tradition for at tilsætte fluor til drikkevandet – men på den måde kommer fluor ud i resten af kroppen og passerer over moderkagen til fostret.

Det gør vi ikke i Danmark, men flere steder er det naturlige indhold i grundvandet for højt, mener Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på SDU.

- I overfladevand er indholdet af fluorid næsten altid lavt, men grundvand kan opløse fluorid fra forskellige mineraler. Derfor må kommunerne være mere forsigtige med valg af boringer, og det samme gælder ved produktion af flaskevand, siger Philippe Grandjean.

Jo mere fluor, jo lavere intelligens

I en netop publiceret artikel i Tandlægebladet gennemgår Philippe Grandjean og forskerkollegerne Nimisha Krishnankutty og Flemming Nielsen fra den miljømedicinske forskningsgruppe på SDU den eksisterende forskning på området.

Undersøgelserne fra lande med højt indhold, eller hvor fluor tilsættes drikkevandet, viser desto lavere intelligens hos børnene, jo højere indtag af fluor, moderen havde under graviditeten.

- Vi har selv undersøgt skolebørn i det sydvestlige Kina og fundet dårligere resultater på intelligenstest hos børn med højere udsættelse for fluorid. Nye undersøgelser fra Mexico og Canada har målt fluorid i serier af urinprøver fra gravide mødre, inden børnene blev testet i forskellige aldre. Det er meget solide data, hvor der er taget hensyn til en række relevante faktorer, fortæller Philippe Grandjean.

Danskere bør undgå drikkevarer med meget fluor

Hvad kan vi så bruge det til her i Danmark, spørger du måske dig selv. Svaret er, at selv om vi ikke udsættes for alarmerende store mængder fluor i postevandet herhjemme, viser forskningen, at vi bør undgå andre drikkevarer, som indeholder meget fluor. Det gælder især visse former for te og flaskevand.

Forskerne fra SDU har testet fluor-indholdet i 74 slags te samt 12 af de mest solgte flaskevand på det danske marked. Kun én flaskevand indeholder mere end det tilladte indhold ifølge EU’s grænseværdi på 1,5 mg/l, og et yderligere mærke viser betænkeligt højt indhold. Hele 27 af de 74 testede temærker overskrider grænseværdien.

Se alle de testede drikkevarer i Tandlægebladets artikel. Du skal bladre til side 26-27 og 28-29, hvor du finder tabellerne. Du kan også se tabellerne med de testede drikkevarer direkte i dokumentet her.

For høj grænseværdi

Grænseværdien på 1,5 er ifølge Philippe Grandjean alt for høj. Den svarer til den anbefalede grænse fra Verdenssundhedsorganisationen, som ikke har været revideret siden 1986.

De nye studier, der har påvist konsekvenser for intelligensen, viser, at indholdet skal under 0,2 mg/l for ikke at skade fostrets hjerne.

- Man har tidligere bekymret sig om pletter på tænderne og skader på knoglerne, som kan skyldes for meget fluorid. Men nu ved vi, at menneskets hjerne er så kompleks og derfor undergår en meget sårbar udvikling, og her kan fluorid – ligesom bly, kviksølv og visse pesticider – medføre skader. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi beskytter næste generations intelligens mest muligt, siger Philippe Grandjean.

Kun én kop te til gravide

Baseret på de nye test af drikkevarer på det danske marked anbefaler forskerne, at gravide begrænser indtaget af fluorid ved at fravælge sort te, specielt den fra Kenya, samt de posemærker med de højeste niveauer af fluorid. Generelt bør gravide nøjes med at drikke en enkelt kop te om dagen, medmindre det er urte-/frugtte eller eventuelt hvid te. Der er ingen kendt ulempe ved at begrænse indtaget af fluorid under graviditeten, ej heller hvad angår barnets tandsundhed.

Philippe Grandjean opfordrer også børnefamilier generelt til at være opmærksom på indtaget af fluor, da forskningen viser, at også spædbørns intelligens kan påvirkes og fordi børns hjerner frem til skolealderen er særligt påvirkelige.

Man skulle måske tro, at fluor var et naturligt stof på jordkloden og derfor ufarligt. Men ligesom bly og kviksølv er det mængden, der er afgørende. Vi borer efter vand i jordlag, som indeholder fluorid, og vi dyrker te i stærkt fluorholdige jorder, og dermed opstår der problemer. Den gode nyhed er, at vi med den nye viden bedre vil kunne beskytte næste generations hjerner, siger Philippe Grandjean.

Mød forskeren

Philippe Grandjean er professor i miljømedicin på SDU og forsker i miljømæssige påvirkninger af helbredet

Kontakt

Tre anbefalinger fra forskerne:

  • Gravide bør ikke drikke mere en enkelt kop te om dagen, medmindre det er urte/frugtte eller hvid te.
  • Gravide bør undgå sort te og tebreve med højt indhold af fluor (se hvilke i Tandlægebladets artikel)
  • Børnefamilier bør forsøge at begrænse indtaget af fluor, da børns hjerner er særligt påvirkelige frem til skolealderen. 
Redaktionen afsluttet: 05.11.2020