Fodboldundervisning på skoleskemaet er også godt for hjernen

Det er ikke blot skolebørnenes fysik og sociale trivsel, der har glæde af, at deres skoler er med i projektet ”FIFA 11 for Health”. Den nyeste forskning viser, at deres opmærksomhed og arbejdshukommelse også bedres.

I perioden 2016-2017 har hele 275 danske skoler gennemført undervisningsforløbet ”FIFA 11 for Health”, som er sundhedsundervisning på fodboldbanen i 11 uger for børn på 5. klassetrin. Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem SDU, DBU og  FIFA’s forskningsenhed F-MARC og har vist sig at have gavnlige effekter på både sundhedsprofil, fysisk form, social trivsel og sundhedsviden.

Nu viser et nyt studie lavet af ph.d.-studerende Rune Rasmussen Lind og professor Peter Krustrup ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, sammen med adjunkt Svend Sparre Geertsen fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, at 2 gange 45 minutters ugentlig ”FIFA 11 for Health” undervisning i skoletiden også kan forbedre elevernes kognitive præstation.

Forskningsresultaterne viser, at skolebørnene øger deres opmærksomhed, arbejdshukommelse og psykomotoriske funktion efter at have deltaget i fodboldundervisningen. De udgives i dag i tidsskriftet European Journal of Sport Sciences.

Hele landet skal med

800 børn i 10-12-års alderen fik i studiet erstattet to af deres fem ugentlige idræts- og bevægelseslektioner i skolen med småspil, øvelser og sundhedslære efter ”FIFA 11 for Health” i Europa-konceptet. Studiet blev gennemført i fire kommuner og det er nu planen at udvide undersøgelsen til mere end 10.000 børn i alle landets kommuner.

- Studiet viser, at de børn der deltog i 11 ugers sundhedsundervisning på fodboldbanen med boldøvelser, boldlege og intense småspil i 2 gange 45 minutter om ugen forbedrede deres arbejdshukommelse og opmærksomhed sammenlignet med en kontrolgruppe, fortæller Rune Rasmussen Lind, og forsætter:

- Det kan på nuværende tidspunkt ikke forklares, hvad de positive effekter skyldes, men vi vil i fremtidige studier undersøge betydningen af, at fodboldundervisningen foregår med høj intensitet og har alsidige kognitive og motoriske krav, og søge at forstå de bagvedliggende årsager for effekterne.

Undervisningen kan gavne børnene i andre fag

Forskningsleder på projektet, professor Peter Krustrup, er glad for, at det er lykkedes at udvikle et koncept der både scorer på sundhed, trivsel og læring:

-Vi har længe vidst at børnene synes at konceptet leverer inspirerende og sjov undervisning og at undervisningen har markante positive effekter på blodtryk, fedtprocent og trivsel. Og med de to seneste videnskabelige artikler er der nu evidens for at undervisningen også øger børnenes specifikke sundhedsviden om bl.a. sunde vaner, fysisk aktivitet, kost og hygiejne, og deres generelle kognitive præstation, hvilket kan komme børnene til gavn i de øvrige fag. Ambitionen om at udvikle et stærkt evidens-baseret koncept med bredspektrede effekter på sundhed, trivsel og læring er dermed lykkedes, konkluderer Peter Krustrup.

Der har de seneste år været øget fokus på betydningen af fysisk aktivitet i skolen for sundhed, trivsel og læring, men der mangler stadig viden om, hvordan aktiviteter og koncepter kan struktureres, så de passer ind i skoleskemaet. Derfor er der stor interesse for at kunne implementere evidensbaserede koncepter, der kan udbredes i stor skala. Der rekrutteres i øjeblikket endnu flere skoler til projektet, hvor skolelærerne selv står for undervisningen efter at have været på et tredages kursus hos SDU og DBU.

Læs og se mere om ”FIFA 11 for Health” i Europa:

Hjemmeside: www.dbu.dk/boern_og_unge/skolereform/for_skoler/fifa_11_for_health
Video: www.youtube.com/watch?v=k5OoZ9lJklE

Læs mere om effekterne af ”FIFA 11 for Health” i Europa:

Lind et al. 2017, European Journal of Sport Science
Fuller et al. 2017, British Journal of Sports Medicine
Ørntoft et al. 2016, British Journal of Sports Medicine
Krustrup et al. 2016, British Journal of Sports Medicine